El1020x340

Nu är det bråttom!

2017-06-12

Senast 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Den största förändringen är att ansvaret flyttas från den behöriga personen (elinstallatören) till företaget. 

Viktigt att tänka på:

  • Alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
  • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket senast 1 juli 2017.
  • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
    - Personer med auktorisation som elinstallatör.
    - Personer som ingår företagets egenkontrollprogram.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Tidigare behörigheter t ex BB1 och BB2 kommer automatiskt omvandlas till en gemensam begränsad behörighet, B.

Reglerna har samlats i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning. Här kan du läsa om de nya reglerna. Elsäkerhetsverket har även tagit fram bra informationsmaterial som sammanfattar de viktigaste förändringarna. SKVP arbetar med att ta fram checklistor och mallar som passar just kyl- och värmepumpbranschen där de flesta företagen klarar sig med en begränsad behörighet (B). 

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till Johan Landé, johan.lande@skvp.se