domarklubba1020x340

Naturvårdsverket avslår värmepumpsbranschens begäran om undantag i F-gasförordningen

2018-05-02

Naturvårdsverket meddelar att man avslår Svenska Kyl & Värmepumpföreningens begäran om att svenska staten till Europeiska Unionen äskar om undantag enligt artikel 15.4 i F-gasförordningen. Undantaget skulle ha gett värmepumpbranschen tillgång till HFC-köldmedier utanför förordningens kvotsystem under en begränsad tid, vilket skulle lindra den utsatta situation som branschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier.

Det var i början av februari som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) i brev till Naturvårdsverket begärde att svenska staten till Europeiska Unionen ska verka för lättnader i F-gasförordningen för värmepumpar. Skälet som uppgavs var den utsatta situation som värmepumpsbranschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier. 

Värmepumpsbranschen är till skillnad mot industriell kyla, kommersiell kyla och luftkonditionering en förhållandevis liten bransch. Det har lett till att forskning och utveckling inom detta område inte fått samma prioritet som övriga segment. Konsekvensen av det är att material och produkter inte nått den utvecklingsnivå som krävs för att driftsäkra och energieffektiva system kan garanteras.

Nu har Naturvårdsverket svarat på begäran om undantag och meddelat att man avslår den. Dels pekar man på miljömålet om ett minskat utsläpp av växthusgaser, dels säger man att den prisökning på köldmedier som branschen upplevt det senaste året ligger i linje med F-gasförordningens syfte. Prisökningen, det vill säga ekonomiska incitament, bedöms helt enkelt driva utvecklingen till alternativ med låg eller ingen växthuspåverkan. ” De specifika uppgifter om prisökningar etc. som framförts är allmänt hållna och är därför inte tillräckliga för att motivera att ansökan ges in till EU-kommissionen.” skriver Naturvårdsverket i sitt svar.

Vidare skriver Naturvårdsverket att kravet från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen inte har ställts av andra europeiska branschorganisationer som EU-kommissionen har pratat med. Därtill menar man att SKVP endast representerar företag som har verksamhet i Sverige och som är medlemmar i organisationen, medans undantaget man begärt skulle komma att omfatta samtliga berörda företag i Europa. Myndigheten menar att SKVP mot bakgrund av detta inte har mandat att representera samtliga berörda företag i Europa.

Hur och om SKVP väljer att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol är ännu inte beslutat.

- Vi har precis fått beskedet och behöver först sätta oss ner och analysera Naturvårdsverkets svar innan vi kan bedöma hur vi väljer att gå vidare med ärendet. Jag vill dock poängtera att behovet av undantag så som vi formulerade det i vår begäran i högsta grad kvarstår, säger Per Jonasson vd för branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.