brownletter_1270x340

Näringsdepartementet lämnar Energiföretagens hemställan utan åtgärd

2019-01-17

Det var i oktober förra året som Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) skickade en hemställan till näringsdepartementet där man krävde ett stopp för det statliga investeringsstödet för energirenovering av hyresbostäder och bostäder för studerande. Energiföretagen ansåg dels att investeringsstödet inte borde gynna sådana investeringar som inte i första hand förbättrade byggnaders klimatskal, exempelvis genom värmepumpinstallationer, och att investeringsstödet därför borde basera sig på använd energi och inte köpt energi. Dessutom ansåg man att stödet kunde missbrukas och att de som sökt investeringsbidrag riskerade att bli överkompenserade.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) valde att bemöta Energiföretagens hemställan genom att dels konstatera att det förvisso är mycket förståeligt att Energiföretagen och deras medlemsföretag känner en stor frustration över att behöva utsättas för konkurrens ifrån andra tekniska lösningar. SKVP anser dock att detta inte bör vara en godtagbar anledning för att stoppa investeringstödet. Vad gäller risken för överkompensation konstaterade SKVP att det naturligtvis inte är någon önskvärt. Då det finns tydliga lagkrav på att projekt inte får bli överkompenserade så har SKVP dock svårt att se att det utgör någon verklig risk. I övrigt påminde SKVP om att det enligt EU:s energiprestandadirketivet är köpt energi som skall användas och inte använd energi.

Den 11 januari valde Näringdsdepartementet att bemöta Energiföretagens hemställan och SKVP motsvar. Näringsdepartementet börjar med att konstatera att det i budgeten för 2019 saknas bemyndigande för att bevilja fler ansökningar och att investeringsstödet därmed kommer att avvecklas. Hemställan lämnas därmed utan åtgärd. Näringdepartementet valde trots detta att bemöta Energiföretagens hemställan med att konstatera att det inte finns någon risk för att stödmottagaren blir överkompenserade då det är tydligt reglerat i lag att så inte får ske. Vad gäller frågan om köpt eller använd energi konstaterar man kort att det enligt EU:s energiprestandadirektiv är köpt energi som skall räknas.

 Energiföretagens hemställan
SKVP:s bemötande
Näringsdepartementets svar till Energiföretagen
Näringsdepartementets svar till SKVP