Några utbildningsplatser kvar på kyl- och värmepumputbildning

2013-09-20

Det finns fortfarande några platser kvar på yrkeshögskoleutbildningen i kyl- och värmepumpteknik på Stockholms Tekniska Institut (STI). Det är en YH-utbildning på 1,5 år, som rekommenderas av KV-företagen. Klassen har redan hunnit börja studera, men personer med teknikintresse och tekniska färdigheter inbjuds ändå att söka. Det är ett gyllene tillfälle för den som på kort varsel kan tänka sig att börja studera.

Kanske har företaget anställt någon utan formell utbildning eller med grunder från gymnasiet, men som nu vill ta större ansvar och därmed behöver en utbildning. Ta kontakt med utbildningsledare Lars Hjort, telefon: 08-545 835 86, E-mail:lars.hjort@stockholmstekniskainstitut.se.

Bakgrund
STI har lång erfarenhet av tekniska utbildningar. De har sedan några år tillbaka yrkeshögskoleutbildning i kyl- och värmepumpteknik. KV-företagen var med och initierade utbildningen när den kom igång, och både medlemsföretag och föreningen finns representerade i ledningsgruppen, så att vi kan hjälpa till att kontinuerligt forma utbildningen när branschen utvecklas. Under ett par år har STI fått avslag på sin ansökan om att bedriva kyl- och värmepumputbildning. Även i år fick de först avslag, men lite senare under våren fick de utbildningen beviljad när Yrkeshögskolemyndigheten fick tillskjutet extra pengar. Det har funnits väldigt lite tid för STI att göra reklam och informera att deras utbildning har kommit igång igen, varför det finns några platser kvar. Passa på att kontakta Lars så fort som möjligt om ni är intresserade.