sol1020x340

Myter kring energi hindrar ny miljövänlig teknik

2017-04-11

Den tekniska utvecklingen gör att vi får allt bättre och miljövänligare energi. Olika myter riskerar dock att stoppa utvecklingen av ny miljöteknik. Men om myter tillåts vara styrande för beslutsfattarna riskerar vi att fastna i energisystem som snart är föråldrade, skriver Jan-Erik Nowacki, teknisk expert, och Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen idag i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Vi vill alla att elen vi använder ska vara så miljövänlig som möjligt. Men vad är egentligen miljövänlig el? Och hur bör vi tänka när vi ska satsa resurser på att ställa om våra energisystem? Om svaren bygger på okunskap och myter så riskerar vi att både förlora pengar och få sämre miljö.

De myter som ständigt dyker upp i debatten om miljövänlig el och uppvärmning är av olika slag. Ett tydligt exempel är värmepumpar, som idag värmer upp vartannat hus i Sverige. Det är ingen slump eftersom de ger stor effekt i ett klimat som Sveriges. 

Myt 1: Marginalelen

Det påstås att värmepumpar använder ”marginalel”, alltså den sämsta elen från kol och olja som produceras till elnätet. Tankefelet består i att elen som driver värmepumpen är extra el som behövs. I själva verket producerar värmepumpen fyra gånger den energimängden. Utan pumpen hade fastigheten behövt konsumera den extra-energin på annat sätt.

Det är dessutom ett ologiskt resonemang att just värmepumpar skulle använda marginalel. Elbilar, tåg och spårvagnar är i så fall också miljöbovar som använder marginalel. Ja, egentligen är all el i så fall marginalel, eftersom den alltid kan användas till annat.

El är en transportform för energi – precis som fjärrvärme. Det är inte elledningarna eller fjärrvärme-rören det är fel på. Det är hur man åstadkommer elen eller fjärrvärmen som ger upphov till problem. Myten om marginalel har alltså förväxlat transport med produktion. 

Till och med en statlig myndighet, Boverket, har svalt myten om marginalel. I deras nya byggnormer anges att el framöver ska beräknas som 2,5 gånger miljö¬skadligare än eldning med kol.

Myt 2: Biobränslen 

Myten om biobränslen handlar om att värme baserat på eldning av biomassa, exempelvis energiskog eller restprodukter från skogsindustrin, är att föredra framför att använda en värmepump. I en uppmärksammad rättsprocess i Växjö kommun påstods att biobränsleeldning ledde till mindre utsläpp av växthusgaser än uppvärmning med värmepump. Domen innebar ett förbud mot värmepumpar i ett ”fjärrvärme¬område”. 

Att kommunen som ägare av fjärrvärmebolaget vill hindra konkurrens är kanske begripligt. Att domstolen går på myten visar hur stark den är.

När man odlar biomassa upptas koldioxid från atmosfären. När man sen eldar upp biomassan frigörs koldioxiden igen. Neutraliserar handlingarna varandra så att miljöeffekten är noll? Naturligtvis inte. Om jag plockar upp skräp i naturen i en säck är det inte ok att hälla ut den i naturen igen. 

Myt 3: Isolering

Det låter kanske rimligt och bra att omfattande isolering sparar värme. Därför installeras oftast en värmepump först när alla tänkbara isoleringsåtgärder är gjorda. Men om man med värmepump kan spara fler kilowattimmar eller mer koldioxid¬utsläpp, borde man inte göra det då? Tunnare isolering låter mer värme slippa ut. Men man kan dock pumpa tillbaka värmen in igen till en mycket lägre kostnad. Hundra gånger mer energi kan sparas per investerad krona med en värmepump istället för isolering. Tjock isolering i väggarna minskar nämligen boytan vilket innebär flera hundra tusen kronors värdeförlust. Myten om isolering gör att vi satsar resurserna fel.

En värmepump hämtar energi från berg, luft eller hav. Eftersom bergen och haven värms av solen kan den sägas vara ett slags solfångare. En modern värmepump tar upp tre kilowattimmar solenergi, tillsätter en kilowattimme el och levererar sedan fyra kilowattimmar värme till uppvärmning eller varmvatten. Mellan 20 och 25 TWh solenergi levereras på detta sätt i Sverige. Det motsvarar tre kärnkraftverk, mer än hela vindkraften. 

Beslut om vår framtida energiförsörjning ska bygga på fakta, vetenskap och största möjliga miljöhänsyn. Om myter tillåts vara styrande för våra myndigheter och andra beslutsfattare riskerar vi att fastna i energisystem som snart kommer att vara föråldrade.
 

Jan-Erik Nowacki, Tekn lic KTH, teknisk expert
Per Jonasson, vd 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen