Stockholm2_1020x340

Myndighetsdagen 11 april, 2018

2018-01-24

Myndighetsdagen anordnas av SKVP för att stärka kontakten, öka förståelsen och fördjupa dialogen mellan kyl- och värmepumpsbransch och myndigheter. Under Myndighetsdagen, som arrangeras i samband med den stora bygg- och installationsmässan Nordbygg i Stockholm under april månad, kommer en mängd nya frågor diskuteras i syfte att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter. 

- Seminariet riktar sig främst till den som handlägger frågor relaterade till köldmedier på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. I takt med att EU:s F-gasförordning rullat ut och får effekter på både marknaden och kommunernas verksamheter uppstår ett informationsbehov samt ett behov av att utbyta erfarenheter och synpunkter. Målet är att öka förståelsen för varandra och komma fram till effektiva arbetssätt för att uppnå kraven i förordningen, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som står bakom initiativet. 

På agendan står information om gällande regelverk, om hur olika kommuner arbetar med köldmediefrågor, om vilka utmaningar kyl- och värmepumpsföretag ställs inför samt vilka stöd och verktyg som finns att tillgå för bl a årsrapportering. 

- Seminariet sträcker sig över en eftermiddag och inkluderar lunch och kaffe, berättar Per vidare. Utöver representanter från oss, myndigheter och kommuner kommer även ett antal entreprenörer finnas på plats för att delta i diskussionen. Det här är tredje gången som vi anordnar Myndighetsdagen i denna form och det har varit väldigt uppskattat. Ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och få insikt i någon annans verksamhet, som är kopplad till den egna på flera sätt. 

Var, när, hur?

Tid: Onsdagen den 11 april, kl.13.30-16.00 (inkl. fika)

Plats: Lokal K16, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Frågor: Kontakta Karolina Källqvist 08-512 549 51, karolina.kallqvist@skvp.se eller Cecilia Branting 08-512 549 53, cecilia.branting@skvp.se

Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig redan idag på www.skvp.se dock senast den 29 mars. Välkommen att besöka oss i monter A29:31 i samband med Myndighetsdagen. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Du har även fri entré till Nordbygg.

Mer information och anmälan hittar du på skvp.se