Globalteam1020x340

Möte med Naturvårdsverket och M & E-departementet

2017-03-14

Naturvårdsverket bjöd in till ett möte den 8 mars för att gå igenom den nya svenska f-gasförordningen, eftersom det finns en del felaktiga hänvisningar och otydligheter som behövde diskuteras. Medverkande på mötet var representanter från Naturvårdsverket, Miljö- och energidepartementet, Incert och SKVP.

Tillsammans gick gruppen igenom paragraf för paragraf för att rätta de hänvisningar som blivit felaktiga och förtydliga de punkter som det fanns oklarheter i. Förslag på justeringar i texten formulerades och samlades in för att dessa sedan ska kunna granskas juridiskt och finjusteras för att bli så tydliga som möjligt.

Gruppen hade en djup diskussion om möjligheten att införa kontrollperiod istället för kontrolldatum för den årliga läcksökningen. Juristerna såg små möjligheter att ändra detta då kommissionen redan svarat tidigare. Dock kan en förändrad tolkning av tidsbegreppet ”var 12:e månad” vara  en möjlig väg. Detta ska undersökas då det är en av de viktigaste punkterna för branschen.

Stora delar av mötet handlade om den mobila sidan och de krav på certifiering och rapportering som ska gälla. En uppdatering av förordningen (SFS 2016:1128) kommer tidigast ske till hösten. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Johan Landé eller Per Jonasson på SKVP -  Kontaktuppgifter SKVP.