Team1270x340

Medarbetarna på SKVP

2019-01-29

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) samlar mer än 900 installatörer, leverantörer och tillverkare verksamma på den svenska kyl- och värmepumpmarknaden. För att kunna serva medlemsföretagen och även bistå myndigheter med information har föreningen ett kansli, placerat i Alvik, Stockholm. 

För att ge en bild av föreningens breda verksamhet tänkte vi presentera våra medarbetare och låta dem berätta om vad de gör och vilka ansvarsområden de har. Först ut är Anne-Lee Bertenstam som arbetar som teknisk expert hos SKVP.

Anne-Lee, kan du berätta vad du jobbar med på SKVP?

- Som teknisk expert ägnar jag mig mycket år teknikinformation. Dels mot alla medlemsföretag, dels mot slutkonsumenter, myndigheter, kommunala tjänstemän och politiker.  Det kan vara genom svar på frågor som vi får på mail och telefon men också i samband med möten och seminarier.

- En annan del av mitt arbete består av att läsa och svara på remisser. Det gör vi för att ta vara på medlemmarnas intressen när ny lagstiftning ska skrivas, både på nationell nivå och på EU-nivå. Felaktigheter och konstigheter som hamnar i en lagtext kan få konsekvenser för våra företag under en lång tid framöver, därför är det viktigt att vi är engagerade i remissarbetet och arbetar aktivt med dessa frågor. 

- Jag arbetar också med lobbyarbete där vi försöker lyfta medvetenheten hos politiker och beslutsfattare för allt det positiva kyl- och värmepumpsbranschen kan bidra med. Jag medverkar även i en del tekniska kommittéer, både nationellt och internationellt, där bl a standarder står i fokus. Det är också jag som ansvarar för försäljningsstatistiken för värmepumpar och har det övergripande ansvaret för Svensk Kylnorm.

Vad är det bästa med att jobba på SKVP?

- Det är ett fritt arbete och jag har en ganska stor möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter. Och, framförallt - jag lär mig nya saker hela tiden och har fantastiska kollegor.

SKVP erbjuder tjänsten Teknisk support till sina medlemmar, vilken är populär. Beskriv hur den fungerar.

- Alla medlemmar kan maila eller ringa in till oss på kontoret och få hjälp med en rad frågor som rör deras arbete. Det kan t ex vara frågor av teknisk natur, frågor om lagar och regler eller enklare juridik. Om vi inte kan vi inte svara på en gång, så kan vi ta reda på svaret och återkomma. Den här möjligheten är det många medlemmar som använder sig av. 

 Sist men inte minst, vad gör du på fritiden när du inte arbetar?

- Jag gillar att umgås med familj och vänner. Jag tränar även en del och gillar att ta cykeln till jobbet. Matlagning är ett annat stort intresse. Och att läsa böcker, många böcker.