martinforsen

Martin Forsén ny President för EHPA

2014-10-16

Svensken Martin Forsén har valts till President för The European Heat Pump Association (EHPA). Mandatet löper på 2 år. 

Martin Forsén har tidigare varit VD för Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och arbetar nu som Manager International Affairs hos värmepumpfabrikanten NIBE. Han har också i många år varit engagerad i EHPA.

- Det är styrelsen, vilken valdes på årsmötet i våras, som internt utser organisationens President. Rollen är i grunden som styrelseordförande, men med en kanske lite mer utåtriktad funktion än en traditionell sådan. EHPA har drygt 100 medlemmar bestående av fabrikanter, komponenttillverkare och nationella värmepumporganisationer, säger Martin Forsén. 

Källa: Slussen.biz