Digitala satsningar1600x340

Lyckad rekryteringssatsning!

2021-05-11

I kyl- och värmepumpbranschen har det länge funnits brist på tekniker och för bara några år sedan var antalet elever och studenter som sökte sig till landets gymnasie- och YH-utbildningar relativt lågt. Det har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen försökt ändra på och när den senaste rekryteringskampanjen summerades kunde man konstatera ett positivt resultat.

När företag i kyl- och värmepumpbranschen får frågor om hur de ser på framtiden lyfts ofta svårigheterna med att hitta tekniker fram tidigt i svaren. Dels handlar det om att man behöver ersätta personal som slutar, går i pension eller byter yrke, dels handlar det om företag som skulle vilja expandera men som på grund av rekryteringssvårigheterna tvingas bromsa sina ambitioner. 

Antalet utbildningsplatser på gymnasie- respektive yrkeshögskolenivå har samtidigt varit relativt få, dessutom har det varit svårt att fylla klasserna. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, har därför prioriterat frågan sedan ett par år tillbaka och försökt väcka intresse för den hos flera olika instanser. Ansträngningarna till trots har det dock varit svårt att nå fram med budskapet till ungdomarna som ska söka sig till utbildningarna. Därför inledde branschorganisationen 2019 en nysatsning som riktade sig direkt till denna målgrupp. Nysatsningen bestod av digitala kampanjer på de plattformar som ungdomarna normalt sätt använder sig av. Och det verkar ha lönat sig, för nu ser branschen ett trendbrott i söktrycket till landets skolor.

Mellan den 26 januari och 15 februari genomfördes en digital kampanj, för tredje året i rad. Syftet med kampanjen är att skapa kännedom och få räckvidd gentemot ungdomar som ska söka till gymnasiet. 

- Under kampanjperioden, som sammanföll med perioden då ungdomarna gör sina gymnasieval, har flera olika annonser har testats för att kunna justera, pausa och satsa på de som levererar bäst resultat. Vad som fungerar bäst är svårt att veta på förhand eftersom det varierat mellan kampanjerna från år till år. Det visar på att variation och att fortsätta testa olika annonser och vinklar är mycket viktigt, berättar Cecilia Branting hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och som jobbat med kampanjen. 

Totalt har kampanjerna gett närmare 2,5 miljoner visningar och närmare 15 000 klick på annonserna in till landningssidan, vilket kan ses som otroligt bra. Det slutgiltiga målet, som har kunnat mätas, har sedan varit att få besökarna på landningssidan skvp.se/kyl att gå vidare till respektive utbildningsanordnares webbplats.

I skrivande stund pågår fortfarande den digitala kampanjen för Yrkeshögskolan då det ännu är möjligt att söka till höstens utbildningar. 

- Kampanjen är snarlik som den mot gymnasiet men riktar sig mot en äldre målgrupp, säger Cecilia. Precis som tidigare har vi flera olika annonser som vi jobbar med och optimerar kampanjen löpande för att verkligen nå ut och träffa rätt.