Lyckad Energispaning!

2013-04-11

Den 10 april arrangerades Energispaning 2013 av Kyl & Värmepumpföretagen. Platsen var Courtyard by Marriott på Kungsholmen i Stockholm, och hit kom närmare 100 personer för att ta del av dagens seminarieprogram och mingel. 

- Det är jättekul med en sådan uppslutning, säger Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen. Av kommentarerna att döma så träffade vi också väldigt bra med innehåll och upplägg.

Bland deltagarna fanns såväl tillverkare, leverantörer, entreprenörer som en del slutbrukare.
- Spontant hade jag velat se en ännu större uppslutning från våra egna led, det vill säga entreprenörer och installatörer, säger Per vidare. Vi måste göra kunskapsinhämtning till en prioriterad fråga. Det är de nya idéerna och visionerna som vi ska leva på framöver, inte gårdagens. Sedan är också ett forum som Energispaning en fantastisk möjlighet till dialog mellan branschens alla led. Här kan man ta diskussionen och ställa frågorna, och få svaren. Det är tillsammans som vi ska göra framtidens systemlösningar effektivare, miljövänligare och bättre på alla sätt. Men då måste vi se till att entreprenören får en så bra position som möjligt, och ju mer kompetens och idéer vi kan erbjuda desto bättre blir utgångsläget.

Ämnena som diskuterades under dagen spände över ett brett område. För att det inte skulle bli allt för spretigt hade man dock valt att gruppera in seminariepunkterna i två parallella huvudspår. Ett som utgick från geoenergilösningar och ett som utgick ifrån livsmedelsbutiken. Bredd fanns det även om vi tittar på vilka föredragshållarna var – representanter för beställare, branschorganisationer, entreprenörer och tillverkare. Hur kan t ex geoenergi utnyttjas i mindre skala? Vilka fallgropar ska man se upp med när det gäller övervakning av butiker? Hur resonerar en av landets absolut största fastighetsbolag kring framtidens kyl- och värmesystem? Vilka köldmedier kommer att användas framöver?

- Det fanns många intressanta frågor och funderingar att ta med sig, saker som i högsta grad kommer att påverka var och ens vardag framöver, säger Per avslutningsvis. Jag vill även lyfta fram värdet av kontakter som knyts i samband med minglet vid lunch, fikapauser och middag. Och, inte minst de företag som fanns på plats och visade upp sina produkter för effektivare system. En väldigt lyckad mix, och en väldigt bra mötesplats.