lodprov

Lödprov

2022-01-19

Nedan angivna utökade krav gäller endast för kategori I och II.

Enligt krav från tillsynsmyndigheten SWEDAC kommer från o med 2022-03-01 utöver kraven om godkänt teoretiskt och praktiskt prov även krävas intygande om färdigheter att kunna utföra läckagefria hårdlödda eller svetsade fogar i ett köldmediesystem.

Intygandet kan antingen ske genom uppvisande av giltigt certifikat för lödarprövning enligt SS-EN 13133 eller ISO 13585 ELLER genom uppvisande av intyg på godkänt lödprov från något av INCERT godkända examinationscenter.

Kravet om intygande enligt ovan gäller endast vid ansökan för nytt certifikat, eller i det fall certifikatet är utgånget. Det gäller alltså inte vid omcertifiering.