Ungdomar1270x340

Lita inte på oss, lyssna på våra yrkesambassadörer!

2018-12-18

I syfte att få fler ungdomar att upptäcka yrket och dess fördelar har SKVP valt på att engagera unga förebilder som informerar om branschen - våra yrkesambassadörer. Den 12 december träffades dem hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen för att få den senaste branschinformationen samt få en nystart i sitt uppdrag som yrkesambassadör. 

Rekryteringsfrågan har kommit att bli föreningens viktigaste fråga, då läget med kompetensförsörjning är kritisk. Idag är det alldeles för få ungdomar som söker sig till yrket som kyl- och värmepumptekniker trots en mycket stor efterfrågan på arbetsmarknaden. I en värld där alltmer blir digitalt, blir det personliga mötet allt viktigare. Där spelar branschens yrkesambassadörer en oerhört viktig roll i mötet med nästa generations kyl- och värmepumptekniker. Det är inte oss på SKVP ungdomarna kommer att lita på, det är våra unga förebilder de kommer att lyssna på!

Uppdraget som yrkesambassadör

Våra yrkesambassadörer jobbar till vardags på kyl- och värmepumpföretag runt om i landet. Uppdraget bygger på ett stort personligt engagemang och att man tycker det vore kul om fler ungdomar satsade på en kyl- och värmepumputbildning. Vanliga typer av uppdrag kan vara att informera elever om yrket på både grundskolor och gymnasieskolor samt att delta vid yrkesrelaterade mässor eller andra event där branschen finns med.