Welcome1600x340

Låt oss presentera den nya styrelsen

2022-12-05

I anslutning till Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 17 november, höll föreningen sitt årsmöte med ett 10-tal medlemmar på plats. Ordförande Peter Hornbeck kunde, assisterad av vd Anders Mårtensson, meddela att ekonomin i förening och servicebolag är god samt att aktivitetsnivån är hög.

En ny styrelse för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen valdes. Lars Gyllander valdes till ordförande och samtidigt välkomnades ett antal nya ledamöter. Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen hittar du här.

En närmare presentation av deltagarna i SKVPs styrelse kommer framöver.

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2023 

Titus Alex IVT/Bosch Thermoteknik AB (fyllnadsval)
Peter Hornbeck, Klimatkontroll AB

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2024

Arne Gustafsson NIBE AB (omval)
Michael Bergdahl, Vi värmer Sverige

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2025

Lars Gyllander, Thermia (nyval ordförande)
Robert Björk, Edekyl och Värme AB (nyval)
Calle Rosén, Energipartner (nyval)
Patrik Larsson; Labkyl (nyval)

Suppleanter för perioden till och med 31 oktober 2023

Patrik Ek, Mitsubishi Electric Europe BV (omval)  
Paul Levau, Kylma (omval)
Mats Bjelkevik (nyval)

Revisorer för perioden till och med 31 oktober 2022

Malin Markman, Finnhammars, ordinarie revisor
Maria Rudh, Bergslagskyl, ordinarie revisor (omval)
Erika Friberg Kolmodin, Finnhammars, revisor suppleant
Anna Eriksson, NIBE AB, revisor suppleant (omval)  

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2024

Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Thermoteknik AB (nyval)
Björn Hultberg, Indoor, (nyval)
Thomas Rudh, Bergslagskyl, suppleant (omval)