Lärarkonferens och ambassadörsträff

2013-11-06

Under gymnasieskolornas höstlov har lärarna kompetenshöjande aktiviteter på schemat, och för de lärare som undervisar i kyl- och värmepumpteknik innebär det deltagande i KV-företagens lärarkonferens. Den 29 oktober  var det 23 lärare som hade tagit sig till Sjöfartshotellet på Södermalm för att lyssna på föredrag, samtala om kylundervisning och umgås med gamla och nya bekantskaper inom lärarskrået. Kyl & Värmepumpföretagen passade också på att utöka sitt kontaktnät bland skolorna och öka sin förståelse för vad som är på gång i skolvärlden.

Dagsprogram
Föredrag hölls av Johan Landé, som tog axplock ur kursen Affärsmannaskap & Entreprenadjuridik som tar upp teknikerns viktiga roll som närmsta kontaktperson med kunden, och vikten av att som företagsrepresentant ta tillfällen till merförsäljning, och hjälpa kunden genom att göra inte bara de åtgärder som begärs av teknikern, utan även föreslå lämpliga åtgärder för framtiden.

Bo Westman från INCERT talade om certifieringsläget, och berättade om hur reglerna fungerar. Det framkom bland annat att en nyexaminerad kan jobba som kyl & värmepumptekniker/-montör i två år utan certifikat, och att företagen därför inte behöver vara rädda föra att anställa tekniker som har god potential  till utveckling enbart på grund av avsaknat certifikat.

Klas Berglöf, Climacheck undervisade i mätning för att optimera befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. På samma sätt som presentationen av affärsmannaskap är mätningen ett utdrag ur en av branschens nya kurser för att kompetenshöja tekniker vilka leder till diplomering för dem som genomgår INCERTS diplomeringsprov med godkänt resultat.

Dagen avslutades med middag på Södra Teatern, som numera är namnet på den anrika Mosebacketeatern. Efterföljande förmiddag ägnades åt studiebesök på ICA Maxi i Haninge, som bytte ut sin kylanläggning till transkritisk koldioxid för två år senan. Ansvarig kyl & värmepumptekniker för anläggningen, Hashim Hussain, gick igenom hur den transkritiska anläggningen fungerar med ett tvåstegsupplägg, och presenterade även fördelarna med att ha ett styrsystem med möjlighet att göra korrigeringar av inställningar via webben. Det finns olika lösningar som har denna funktion. I Haninge har Huurre sin egen produkt, Huurre Hot.

Ambassadörsträff
Samtidigt som lärarna hade sin träff samlades även kylbranschens ambassadörer för att ge varandra tips inför de besök de gör på gymnasieskolor, med uppdraget att inspirera till att läsa kyl- och värmepumpinriktning. Ambassadörerna hade till sin hjälp Ulrika Sandborg från Sandborg & Company. Hon höll i övningar i presentationsteknik för att slipa ambassadörernas framförande så att budskapet ska gå fram tydligare. Ambassadörerna och lärarna hade möjlighet att träffas och knyta kontakter under tisdagens middag och onsdagens studiebesök. Ciceron för eventet var Kyl & Värmepumpföretagens utbildningsansvarige, Henrik Brengesjö.