Landets kyllärare välkomnas till årets lärarkonferens

2013-08-27

Konferensen riktar sig till:
* lärare i kyl & värmepumpteknik inom gymnasiet
* övriga lärare på VVS- och Fastighetsprogrammet med intresse för kylteknik
* rektorer med intresse för VVS- och Fastighetsprogrammets Kyl & Värmepumpinriktning 
* utbildare i kyl & värmepumpteknik inom andra utbildningsformer som YH, yrkesvux mm 
att anmäla sig. 
* max två personer per skola

För mer information eller anmälan, kontakta Henrik Brengesjö på KV-företagen.  

Bakgrund
De gymnasieämnen som alla gymnasieelever läser, tex svenska och matematik, undervisas av många lärare på varje skola. Dessa kan därför kontinuerligt dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. Kyl- och värmepumpteknik undervisas däremot bara av en eller ett fåtal lärare per skola. Kyl & Värmepumpföretagens lärarkonferens är därför ett extra viktigt och roligt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och att lära sig om ny teknik. 

För två år sedan var lärarkonferensen upplagd med en övernattning, så att man under kvällen hade möjlighet att lära känna varandra och prata kylteknik under mer improviserade former. Det var ett lyckat koncept som kommer att köras även detta år.