Brandfarliga_1020x340

Kylnormen för brandfarliga köldmedier är här

2018-04-25

Svensk Kylnorm - Aggregat med brandfarliga köldmedier lanseras nu av SKVP. Initialt var tanken att uppdatera den tidigare interimsutgåvan men ambitionen sattes sedan högre och det är en helt ny del av Svensk Kylnorm som nu har landat.

Arbetet med att ta fram en svensk kylnorm för brandfarliga köldmedier har varit krävande och tagit längre tid än beräknat.

- Från början var tanken att endast göra en ny uppdaterad version av den Interimsutgåva som togs fram i slutet av 90-talet, säger Johan Landé på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Under arbetets gång insåg arbetsgruppen att det skulle vara mer användbart att ta fram en motsvarighet till ammoniaknormen men för brandfarliga köldmedier i A1, A2L, A2 och A3. Detta gjorde att omfattningen blev betydligt större än planen från början, vilket innebar att tidsåtgången ökade ordentligt. 

Ett av de stora svårigheterna har varit att tolka den befintliga lagstiftningen runt användning och hantering av brandfarliga köldmedier. Lagstiftningen är till stor del skriven för andra typer av applikationer där gasen förbrukas i form av förbränning, används i industriell tillverkning eller runt förvaring i t ex cisterner på raffinaderier eller liknande. Applikationer där den brandfarliga gasen används som arbetsmedium i ett slutet system finns inte tydligt beskrivet. Ett slutet system utan läckage utgör i sig inga problem utan det är risker i form av haverier med läckage som följd eller ingrepp i köldmediesystemet vid t ex reparation, där systemet ska tömmas ur och fyllas på, som måste kunna hanteras på ett säkert sätt. Det gör att aggregatet ska konstrueras på lämpligt sätt, att personer som utför installationer och reparationer har rätt kompetens och att de använder utrustning avsedd för köldmediet i fråga.

Marknaden för aggregat med brandfarliga köldmedier kommer att växa kraftigt under de kommande år genom den strikta reglering i användning av f-gaser som f-gasförordningen innebär. Därför är det oerhört viktigt att branschen lär sig att hantera brandfarliga köldmedier på ett säkert sätt. 

SKVP har låtit översätta ett praktiskt kurshäfte, skrivet av Stig Rath som är ansvarig på branschföreningen, VKE, i Norge. Det vänder sig till tekniker och innehåller praktiska tips och råd vid arbete med brandfarliga köldmedier.

Förmånligt paketerbjudande

Under en begränsad tid, fram till och med den 30 juni, har vi ett introduktionserbjudande (1 175:- mot ordinarie pris 1 340:-) på dessa två publikationer:

  • Svensk Kylnorm – Aggregat med brandfarliga köldmedier (inkl ett års abonnemang)
  • Brandfarliga köldmedier– Praktiskt kurshäfte för kyltekniker

Du beställer dem enklast i vår webshop.