KYLA+ Värmepumpar tar sikte på 2014!

2013-10-30

Det är nu hög tid att fördela den nog så viktiga marknadsbudgeten. Vilka vill vi nå? I vilka medier ska vi synas? Ska vi synas digitalt, i print eller bådadera? Vad vill vi åstadkomma och hur går det att mäta?

Funderingarna är säkerligen många och förhoppningarna stora. Med KYLA+ Värmepumpar når ditt företag ut till kyl- och värmepumpbranschens alla aktörer i Skandinavien, såväl installatörer och serviceföretag som konsulter, beställare och slutbrukare.

Vad innebär det egentligen att annonsera i KYLA+ Värmepumpar?

Läs mer och ta del av våra annonsörsreferenser i mediaplanen för 2014 eller kontakta Mattias Penninger på vår annonsavdelning för närmare information.

Mattias når du lättast genom att ringa 08-762 75 12 alt. mejla:mattias.penninger@skvp.se

Kanske får vi glädjen att presentera just dig som en av våra nöjda annonsörsreferenser för 2014...