Kyl & Värmepumpföretagen på Nordbygg 2014

2014-04-09

Den 1-4 april var det dags för Nordbygg 2014 och det var en hel del människor som tog tillfället i akt för att besöka Nordens största mässa inom bygg- och installationsteknik. 52500 för att vara exakt. Vad beträffar kyl- och värmepumpteknik återfanns utställarna, precis som vid Nordbygg 2012, centralt i A-hallen. Där kunde man även hitta Kyl & Värmepumpföretagens monter.

- För vår del har det varit en lyckad mässa, berättar Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen. Vi har bjudit på seminarier, kunnat ha medlemmar som medutställare i montern och träffat en väldig massa människor under dessa fyra dagar.
Ämnena för seminarierna som hölls i montern spände över ett brett område, från teknik till marknads- och utbildningsfrågor. 

- Dessutom arrangerade vi ett specialevent riktat till mindre fastighetsägare under tisdagen, säger Per Jonasson vidare. Under eventet så informerade vi om några viktiga punkter att ta med sig när man står inför en upphandling av fastighetsvärmepump och bjöd in till samtal med tillverkare och entreprenörer. Vi vet hur långa ledtider det kan vara för denna typ av projekt och kände att det var viktigt att bidra till att slutkunderna får ett bra och företagsneutralt beslutsunderlag. Hjälpa dem att känna sig trygga, oavsett vilka beslut de fattar. 

Utöver Kyl & Värmepumpföretagen fanns även Svenska Värmepumpföreningen på plats med en monter, och personal från bägge kanslier turades om att bemanna de bägge montrarna.

- Eftersom vi står inför ett samgående kändes även det naturligt och vi fick ännu större möjligheter att möta medlemmarna, säger Per. Särskilt kul var det att notera den positiva känsla som omgärdar organisationsförändringen hos medlemmarna i bägge organisationer.  

Att Nordbygg fyller en viktig roll för den svenska installationsmarknaden, det tycker Per Jonasson.
- Det är den största i sitt slag här i Skandinavien och är en plattform för både utställning och socialt nätverkande inom branschen,säger Per avslutningsvis. Vi har jobbat nära Stockholmsmässan för att ge input till hur man kan stärka kyl- och värmepumpavdelningen på Nordbygg och fått väldigt bra gehör. Den tråden tänker vi fortsätta arbeta med inför 2016 och har våra medlemmar tankar och idéer är de mer än välkomna att höra av sig till kansliet.


Foto: Kyl & Värmepumpföretagens monter låg centralt placerad i A-hallen, mitt i kylavdelningen.