Kyl & Värmepumpföretagen och Svensk Ventilation i Almedalen 3 juli

2013-06-24

Kan Sveriges utbildningssystem utbilda unga till rätt utbildning och kan arbetsmarknaden anställa?
 
Tid: Onsdag 3 juli 2013 kl. 12:30 - 14:00 
Plats: Svensk Ventilations trailer, Holmen, Visby Hamn, plats 59
 
Moderator: Antoni Lacinai
 
Medverkande:  
Madeleine Rietschel, Verksamhetschef för fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Henrik Brengesjö, Utbildningsansvarig på Kyl & Värmepumpföretagen
Britta Permats, VD i Svensk Ventilation

Paneldebatt:
(FP) Erik Scheller, 1:e vice Förbundsordförande i Luf, politisk sakkunnig på Utbildningsdepartementet
(M) Andréa Ström, Riksordförande Moderata Studenter
(MP) Emma Hult , Språkrör för Gröna Studenter
(KD) Hugo Fievert, 2:e vice Förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
(S) Talla Alkurdi, förbundsordförande för S-studenter och medlem i Socialdemokraternas partistyrelse

Fler unga i arbete!
 
På grund av den accelererande teknikutvecklingen som skett under de senaste åren så har helt nya yrkeskategorier skapats på arbetsmarknaden. Det finns därför ett ökat behov av ungdomar med yrkeshögskolekompetens. Fler sådana utbildningsplatser leder till att vi får fler unga i arbete.
 
Kan svenska utbildningssystemet utbilda unga, inom erforderliga energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att nå beslutade energimål? Vi har nu tuffa energi och miljömål som också kräver nya yrkesroller. Ett mål är att till 2050 halvera energianvändningen i våra byggnader. Det finns därför ett ökat behov av ungdomar med yrkeshögskolekompetens inom installations- och fastighetsbranschen. Fler utbildningsplatser inom dessa områden leder till att vi får fler unga i arbete. Dessutom kan vi då också energieffektivisera våra fastigheter och uppfylla våra framtida energi och miljömål. YH-utbildningar prioriteras inte tillräckligt, så enbart 30 % av alla inkomna ansökningar om utbildningar kan bli beviljade. Detta trots att YH-myndigheten bedömer att minst 60 % av alla ansökningar fyller ett behov hos näringslivet och samtidigt håller en hög kvalitet. Vi vet också att 9 av 10 får jobb efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Ventilations-, kyl & värmepumps- och fastighetsbranschen bedömer att det är en utmärkt utbildningsform som behöver utökas redan idag. Lyssna på debatten med branschen och på politiska ungdomsförbund.
Övrigt: Tema ”Skapa jobb-också för ungdomar-utbildning”
 
____________________________________

Onsdag 3 juli
09:30 - 10:00 Hur kan luft, vatten och värme skapa nya jobb till ungdomar? Veronica Eade, Energi & Miljötekniska föreningen 
10:30 - 11:00 Hur många gröna jobb skapar omställningen till hållbart energisystem? Isadora Wronski, Greenpeace

 
Hjärtligt välkomna!