Hantverkare1020x340

Kyl- och värmepumptekniker syns äntligen i officiell statistik

2017-01-20

Det har länge rått stor brist på kyl- och värmepumptekniker. Ändå har yrket tidigare aldrig uppmärksammats som ett bristyrke i officiell statistik, inte förrän nu. Och bubblaren gick direkt upp på förstaplats.

Anledningen till att kyltekniker inte tidigare setts som ett bristyrke, och faktiskt inte ens förekommit i någon aspekt inom officiell statistik, är att yrket inte haft en egen så kallad SSY-kod. Det är dessa koder som jämförs med varandra i statistik. I den gamla kodningen från 1996 samlades olika benämningar inom vår bransch, bland annat kylmekaniker och kylmaskinist i en grupp med bland annat bevattningsmontör, rörmokare och gasmäteuppsättare. Efter intensiv kommunikation mellan SCB och dåvarande KV-företagen för fem år sedan ledde till att vi fick en egen kod - 7126. Nu ses kyl- och värmepumptekniker som ett eget yrke, och kan därför jämföras med andra yrken i statistiska undersökningar. Den nya kodningen heter SSYK2012, men kom i bruk 2014, och i december 2016 kom första undersökningen där vårt yrke uppmärksammas. 

Kyl- och värmepumptekniker toppar statistiken

Tidningen Dagens Industri publicerade den 8 december en artikel där de beskriver bristen på arbetskraft i olika yrken. Artikeln bygger på statistik från Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och från Statistiska Centralbyrån (SCB). Bifogas görs en tabell över hur stor andel av företagen som svarar att de har brist på arbetskraft. Tabellen toppas av kyl- och  värmepumptekniker, där 98 procent av företagen har brist på personal, följt av grundskolelärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, och därefter eltekniker, specialistsjuksköterskor och veterinärer. Längst ner i tabellen finner vi journalister och samhällsvetare. Undersökningen stämmer bra överens med SKVPs återkommande undersökningar via Industrifakta, där frågeställningen är en aning annorlunda. På frågan om hur svårt det är att hitta kyl- och värmepumptekniker med rätt kompetens, svarar mellan 90 och 100 procent av företagen att de anser det vara ganska svårt eller mycket svårt. Det akuta behovet av kyl- och värmepumptekniker ligger nationellt på cirka 700 stycken, och cirka 2500 nyrekryteringar under närmaste femårsperioden. Det motsvarar 42 procent av den nuvarande teknikerkåren. Det är ett otroligt stort rekryteringsbehov. Om företagen inte får tag i personal kommer utvecklingen både för företagens ekonomi och för samhället att stagnera. Detta befarade scenario bekräftas även av TCO, i deras material som ligger till grund för DI:s artikel. 

Viktigt att SCB gör undersökningar

Det är viktigt att SCB gör undersökningar där vårt rekryteringsbehov syns. Framför allt eftersom våra företag av tradition och erfarenhet ofta undviker att söka personal via arbetsförmedlingen, utan väljer andra rekryteringskanaler. Ser vi bara på utlagda tjänster på arbetsförmedlingen är dessa något missvisande. Dock kan nämnas att antalet nyutlagda platsannonser som söker efter kyl- och värmepumptekniker dubblades från november 2015 till november 2016. Benägenheten att lägga ut sin vakanta tjänst för beskådning på Arbetsförmedlingens hemsida har ökat med mer än 100 procent från 42 till 97 personer. Totalt lades det upp 579 lediga kylteknikerjobb på AF:s hemsida under november 2015 och november 2016. Värt att stryka under är alltså att denna statistik precis blivit tillgänglig, och att det fram tills nu varit omöjligt att officiellt styrka branschens behov. Statistiken om lediga kyljobb går att läsa i Arbetsförmedlingens månadsrapport, november 2016, vilken även citeras i utredningen ”Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn”. TCO vill se åtgärder för att fler ska utbildas inom bristyrken, via ökningen av antal platser till utbildningarna i fråga. SKVP kan bara stryka under, och ställer oss bakom denna önskan.