Larartraff2015

Kyl- och värmepumpbranschens lärarträff

2015-10-29

Bild: Mikael Larsson berättar för lärarna på lärarträffen om uppbyggnaden av Willys i Länna, en pionjär bland propananläggningar

Vad gör lärare när eleverna har lov? Jo vissa delar av loven har de kompledigt och andra delar har de kompetensutveckling. Höstlovet som infinner sig vecka 44 varje år är traditionsenligt vigt åt kompetensutveckling. Vartannat år har de lärare som undervisar i kyl- och värmepumpteknik möjlighet att träffas för att knyta kontakt med varandra, samtala kring aktuella ämnen och hjälpa varandra med tips inom allt som rör undervisning i ämnet, så även i år. Träffen hölls på Elit Hotel Marina Tower på Saltsjöqvarns kaj i Nacka, precis utanför Södermalm och arrangerades av SKVP.

De flesta var gymnasielärare, men även yrkeshögskolan och vuxenutbildning var representerade

Johan Landé från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen inledde med att informera både om förändringar i auktorisationen och om f-gasförordningen, och vad den innebär vad gäller nedtrappning av olika köldmedier. Det är viktigt att lärarna håller sig a jour med vad som händer i branschen, så att elever och studenter får uppdaterade kunskaper.

Astrid Lerviks från Stockholms universitet, expert på yrkeslärarfrågor, berättade om lärarlegitimation. Lärare inom gymnasium och grundskola måste numera vara legitimerade för att kunna sätta betyg. Yrkeslärare har för närvarande dispens, men vi fick av Astrid reda på att den går ut 2018. Det betyder bland annat att lärarna måste läsa pedagogik på lärarhögskolan. Endas några enstaka lärare har legitimation i kyl- och värmepumpteknik, så ämnet var väldigt aktuellt för lärarträffen. Ju längre man jobbat som lärare, desto kortare utbildning kan man gå inom pedagogik. Många frågetecken kring behörighetsregler rätades ut.

Det längre undervisningspasset fokuserades på brännbara köldmedier. Mats Blomqvist från Kylma höll i undervisningen. Eftersom nya f-gasförordningen tvingar bort HFC, är det en återgång till naturliga köldmedier som kommer vara den största förändringen framöver. Mats berättade om hur olika köldmedier använts historiskt, och hur moderna anläggningar med brännbara köldmedier fungerar, både rent tekniskt och vad som utmärker anläggningarna vad gäller handhavande vid installation och service. Intressant att notera från Danfoss framtidsprofetia om olika köldmediers användningsområden framöver jämfört med nu, är att brännbara köldmedier skulle kunna vara de mest vanligt förekommande köldmedierna i mindre, så kallade lättare kommersiella anläggningar.

Mats jämförde olika brännbara köldmedier med varandra. Ett av de mest gångbara av de brännbara köldmedierna är propan, vilket inte borde komma som någon nyhet för någon. Mats förklarade dess fördelar framför andra brännbara köldmedier. Eftersom det är ett stabilt kolväte utan dubbelbindningar är det inte reaktivt. Det är inte explosivt, och vad gäller möjligheten till höga COP är det ingen direkt skillnad om traditionella köldmedier.

Lärarträffen sker från lunch till lunch. Det betyder att eftermiddagen på tisdagen ägnades åt teoretisk undervisning följt av en middag med långa samtal kring kylteknik, undervisning och de stora livsfrågorna. På onsdagens förmiddag var vi på studiebesök på Willys i söderförorten Länna. Det är den första livsmedelsbutiken i Sverige som i modern tid byggts upp med propan som köldmedium. Mikael Larsson från Enrad i Borås, som konstruerat anläggningen berättade om hur tekniken fungerar. Enrad har även gjort både hårdvara och mjukvara för styrsystemet. Det är inte lämpligt att göra jättestora aggregat med propan, utan det är bättre att göra dem något mindre och koppla ihop flera aggregat och sätta dem på en rad efter varandra. Därav företagets namn Enrad. Mikael berättade att brand inte kan uppstå i de slutna aggregaten utan bara vid läckage. Ventilationen hjälper till att bli av med propan ifall en läcka skulle uppstå inuti aggregatet. Där finns inga tändkällor, så propanet ventileras ut innan det ges möjlighet att brinna. Enda möjligheten att propanet kan antändas är ifall det läcker ut utanför aggregatet, och det där skulle finnas en tändkälla. 

- Tidigare var jag lite rädd för brännbara köldmedier, men efter att ha sett en anläggning i drift och fått förklarat vad som händer om det skulle brinna är jag inte rädd längre, utan kan förstå att det går bra att installera propan. Det är ju vi som undervisar framtidens tekniker som kommer jobba med naturliga köldmedier, sa Bassam Jawad, lärare på yrkeshögskolan Personal Skills i Helsingborg.  Den kommentaren sammanfattar bra den lärdom vi drog av årets lärarträff.