Meeting1270x340

Kyl- och värmepumpbranschen får fler YH-utbildningar än någonsin

2020-01-14

SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Nu har budskapet nått fram, och när årets beviljanden presenteras kan vi glädjande konstatera att fem av sju ansökta kyl- och värmepumputbildningar beviljas. Tillsammans med de tre beviljanden som getts ut tidigare kan vi alltså summera till åtta teknikerutbildningar med start till hösten. 

Av de sju ansökningarna om utbildning till kyl- och värmepumptekniker som inkom i höstas beviljas nu fem. Sedan tidigare känner vi igen INSU i Katrineholm, som fått avslag under några tidigare omgångar, men nu är tillbaka. Vi känner även igen Kunskapscentrum Markaryds värmepumputbildning och Personal Skills (PS), som idag driver utbildning i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Denna omgång var det tid för PS att söka om för Göteborg och Helsingborg, vilka båda blev beviljade. Ny för i år är Östsvenska Yrkeshögskolan i Linköping.

Enda utbildningsanordnaren som fick avslag för ansökan om kyl- och värmepumptekniker är Folkuniversitetet, som hade sökt i både Trollhättan och Göteborg. 

Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu närmare 110 000 utbildningsplatser.

Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förstärkts, vilket varit en målsättning för myndigheten. Resultatet av denna ansökningsomgång innebär att det erbjuds YH-utbildningar i alla län och i 53 av 60 så kallade FA-regioner (arbetsmarknadsregioner). 

Dessa teknikerutbildningar inom yrkeshögskolan finns nu för vår bransch, och kan sökas med start i år: 

  • Värmepumptekniker – Kunskapscentrum Markaryd, Markaryd *
  • Kyl- och Värmepumptekniker – INSU, Katrineholm *
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Östsvenska Yrkeshögskolan, Linköping *
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Göteborg *
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Helsingborg *
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Stockholm
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Hermods, Örebro
  • Kyl- och Värmepumptekniker – Heta Utbildningar, Härnösand

* Beviljad under denna ansökningsomgång. Övriga beviljades vid tidigare ansökningsomgång. 

SKVP är oerhört glada för de beviljade utbildningarna, och gratulerar beviljade utbildningsföretag till det kloka beslutet att satsa på kyl- och värmepumpbranschen. Sprid gärna informationen till alla yrkesväljare i bekantskapskretsen.