sisbild_1020x340

Kvalitetssäkring av värmepumpar

2018-02-07

Ett förmiddagsseminarium om hur vi säkerställer kvalitet och regelefterlevnad i värmepumpsbranschen

Varmt välkomna till ett förmiddagsseminarium kring temat kvalitetssäkring och regelefterlevnad i värmepumpbranschen. Dagen börjar med en halvtimmes registrering, kaffe och mingel (09:00-09:30) varpå vi får träffa representanter från ett antal av de företag och organisationer aktiva kring frågorna för dagens tema. Vi kommer att få ta del av deras erfarenheter, utmaningar på området samtidigt som vi kommer att få ta del av vilka möjligheter som kan tänkas finnas i ett transparent, standardbaserat och europeiskt system för kvalitetssäkring. Sista timmen bjuds det på mingellunch (12:00-13:00) där det finns möjlighet till fortsatt diskussion. Seminariet är konstnadsfritt.

Mötet riktar sig till företag och organisationer som på något sätt berörs av kvalitet och regelefterlevnad för värmepumpar. Det kan exempelvis vara statliga organisationer och myndigheter, konsumentrepresentanter, tillverkare, installatörer, grossister samt alla med intresse i ämnet.

Seminariet anordnas av SIS, RISE och SKVP. Frågor hänvisas till morgan.willis@skvp.se eller 08-512 549 61.

Anmäl dig här!