KV-företagens medlemmar välkomnas till Geoenergidagen!

2013-09-20

Med anledning av det nära samarbetet mellan KV-företagen och Svenskt Geoenergicentrum, erbjuds KV-företagens medlemmar att delta på Geoenergidagen till ett förmånligt pris. KV-förtagens medlemmar går på workshopen 3/10 för 1100:-/person och på Geoenergidagen för 2400:-/person, ytterligare person från samma företag, 3150:-.

Anmälan till GEOENERGIDAGEN görs till Geoenergicentrum. Ange vid anmälan att ni tillhör KV-företagen!
 
Dagen riktar sig till dig som har intresse i geoenergifrågor, till exempel som företagsledare, fastighetsägare eller fastighetsförvaltare, strateg, energisamordnare, energiansvarig, teknisk chef, teknisk förvaltare, konsult, miljöansvarig, politiker. 

Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Dagen avslutas med en debatt kring geoenergin i det uthålliga samhället.

Välkommen till en intressant och lönsam dag!
 
Mvh
Svenskt Geoenergicentrum
 
Signhild Gehlin, Teknisk Expert
Johan Barth, VD

 
PROGRAM

Geoenergidagen hålls den 4 oktober på Clarion Hotell Arlanda. 

Den 3 oktober hålls en förkonferens med en halvdags workshop för dig som är i branschen då vi diskuterar forskning, teknik och projekt på en djupare nivå och avslutar med studiebesök på Arlandaakviferen och middag.

Program den 3 oktober: 
Torsdag den 3 oktober  - Förkonferens med workshop, utställning och middag 
Tid: kl 13.00-17.00  med efterföljande studiebesök och middag

Program den 4 oktober:  
Fredag den 4 oktober - Geoenergidagen 2013 
Tid: kl 08:30-17:00 

Geoenergin i Samhället 
Johan Barth, vd Geoenergicentrum 
  *  Geoenergin i det svenska samhället 
  *  Geoenergi i infrastrukturella konstruktioner 
  *  Värmning och avfrostning av vägar, broar och landningsbanor 
  *  Geoenergi och Sveriges järnvägsnät 
  *  Geoenergi i Sveriges telekommunikationssystem

Kompetenscentrum Svensk Geoenergi 
Signhild Gehlin, teknisk expert, Svenskt Geoenergicentrum 
  *  Detta är Svenskt Geoenergicentrum 
  *  Detta kan Geoenergicentrum erbjuda dig som är intresserad av geoenergi  

Vad beställaren måste veta om geoenergi 
Tomas Hallén, Akademiska Hus - en av våra största användare av geoenergi
  *  Hur beräknar man ekonomin i geoenergiprojekt 
  *  Hur värderar man geoenergi i byggnader 
  *  Uppföljning och drift av genomförda geoenergiprojekt 

Geoenergin och lagen 
Magnus Berg, Nordic Law 
  *  Tillståndsprocesser för geoenergi
  *  Dessa regelverk gäller för geoenergiprojekt 
  *  Konflikter som kan uppstå och hur man hanterar dem 
  * Olikheter i kommuners sätt att se på geoenergi 

Miljövärdering av geoenergi 
Bo Normark, Power Circle/Svenska Kraftnät 
  *  Hur ser elproduktionen ut i Sverige 
  *  Hur ser elanvändningen ut i Sverige 
  *  Elanvändning och andra miljöaspekter av geoenergi 

Utformning av geoenergisystem 
Olof Andersson, Geostrata - Nestor och pionjär i geoenergi
  *  Hur gör man ett bra förfrågningsunderlag för geoenergi 
  *  Hur genomförs en effektiv upphandling av geoenergi 
  *  Projektering av geoenergi 
  *  Kvalitetsmässig borrentreprenad 
  *  Vad ska man tänka på vid besiktning av geoenergi 

Praktikfall – Brf Ljuskärrsberget 
Jan Enegård, Enstar - En av våra större entreprenörer som kan helheten i geoenergisystemen
  *  Erfarenheter från genomförandet 
  *  Installationer i geoenergisystemet och byggnaderna
  *  Driftsättning och uppföljning av projektet 
  * Ekonomiska kalkyler före och efter 

Praktikfall - Varuhus och geoenergi 
Jonas Ekestubbe, Sweco - Konsult som varit med i de flesta större anläggningar i Sverige
  *  IKEAs geoenergiprojekt 
  *  Biltemas geoenergiprojekt 

Debatt – Geoenergi och andra energislag i ett uthålligt samhälle 
Debatten belyser geoenergin och andra energislag i ljuset av EU:s och Sveriges mål för ett miljömässigt och uthålligt samhälle med avseende på funktionalitet, säkerhet samt resurs- och energianvändning.

Debattpanelen består av
• Johan Barth (Svenskt Geoenergicentrum)
• Tomas Hallén (Akademiska Hus)
• Bo Normark (Power Circle)
• Per Forsling (Fastighetsägarna Stockholm)
• Cecilia Öhman (Svensk Fjärrvärme)
• Daniel Friberg (Energimyndigheten)
 
 
Anmälan till GEOENERGIDAGEN
Anmälan till GEOENERGIDAGEN görs till Geoenergicentrum.

Priser
Välj mellan att gå en dag eller få paketpris på båda dagarna inklusive middag.
Intressenter i Svenskt Geoenergicentrum har 10% rabatt. Alla priser exklusive moms.
• Workshop den 3 oktober  – 2600 kr. Ytterligare deltagare från samma företag betalar 1100 kr/person
• Middag den 3 oktober – 495 kr
• Geoenergidagen den 4 oktober  – 4800 kr. Ytterligare personer från samma företag betalar 2400 kr/person
• Universitet och Högskolor – 1500 kr, Studenter 500 kr
• Deltagarpaket: Workshop, middag och Geoenergidagen – 6300 kr. Ytterligare personer från samma företag betalar 3150 kr/person och paket.
• Hotellrum den 3-4 oktober – 1415 kr
 

Kontaktuppgifter
Signhild Gehlin
Svenskt Geoenergicentrum
Tekn. Dr Teknisk expert
 
Box 1127
221 04 Lund 
Tel 075-700 88 23
Vx  075-700 88 20
mob 0733-162418
 
epost: signhild.gehlin@geoenergicentrum.se
www.geoenergicentrum.se