KV-företagen och SVEP - ett steg närmare samgående

2014-03-13

Vid ett extra föreningsmöte i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) togs på onsdagen ytterligare ett steg mot ett samgående med Kyl & Värmepumpföretagen (KVF). Detta genom att man beslutade att upplösa SVEP samt överföra medlemmarna till KVF. Beslutet var enhälligt.

För att ett samgående nu ska bli verklighet krävs ett andra beslut vid kommande årsmöte i SVEP samt att den sedan tidigare beslutade stadgeändringen i KVF formaliseras via ett extra årsmöte. Avsikten är att dessa bägge möten hålls på samma dag den 23 maj 2014.

- Även om gensvaret på den föreslagna sammanslagningen varit mycket positivt, är det alltid skönt att få det bekräftat på detta vis, säger Per Jonasson vd i SVEP och KVF.

- Efter föreningsmötet känner vi oss än mer övertygade om att vi är på rätt väg samt att ett samgående kommer gynna medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, avslutar Per.