KV-företagen bjuder in till Myndighetsdag

2013-03-27

Myndighetsdagen anordnas för att stärka kontakten, öka förståelsen och fördjupa dialogen mellan bransch och myndigheter.  Under dagen kommer nya händelser och behov i branschen att diskuteras i syfte att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter.  Avsikten är att skapa ett återkommande forum för KV-företagen, dess medlemmar samt berörda myndigheter.

Myndighetsdagen anordnas i samråd med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Dagen riktar sig främst till de personer inom Miljö- och hälsoskyddskontoren som handlägger frågor relaterade till köldmedieförordningen.

Tid:        Tisdag den 23 april, kl 10.00-15.00, dagen avslutas med fika och mingel.
               Kaffe och registrering från kl 09.30
Plats:    City Conference Center (CCC) Norra Latin, Drottninggatan 71b Stockholm
Övrigt:   Dagen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade.

Nu kan du som medlem anmäla dig till Myndighetsdagen. Antalet platser är dock mycket begränsade så det är först till kvarn som gäller.

Inbjudan_Myndighetsdag_130423.pdf">Läs hela inbjudan och programmet här >>>


Information och anmälan
Cecilia Branting
Kyl & Värmepumpföretagen