Pussel1020x340

Kunskap, insikt och inspiration - välkommen den 6 april!

2016-03-31

Onsdagen den 6 april genomför SKVP ett inspirationsseminarium i anslutning till Nordbygg-mässan. Seminariet är enbart öppet för medlemmar. 

Plats: Stockholmsmässan, lokal K16
Tid: Klockan 16.00-17.30
Anmälan: Görs till Per Jonasson via mail per.jonasson@skvp.se senast tisdagen den 5 april. 

Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. Endast anmälningar som bekräftats är giltiga.

Varför ett inspirationsseminarium, och vad kommer det handla om?

Kyl- och värmepumpbranschen står inför mycket stora utmaningar de närmaste åren. Omvärldens förväntan på oss att agera mer miljömedvetet och energieffektivt via krav i F-gasförordningen och andra direktiv och förordningar ställer krav på nya kompetenser och tekniska lösningar. Vidare behöver vi  stärka branschens position jämtemot andra branscher såsom bygg, VVS, el m.fl. Samtidigt har kyl- och värmepumpbranschen i dagsläget stora svårigheter att attrahera ambitiösa och duktiga människor till sig. Det gäller både tillverkar/importörsledet, installationsledet och konsult/konstruktionsledet.

Inom föreningen har detta diskuterats ofta och mycket. Sedan en tid har en projektgrupp arbetat med frågan, och deras analys och bestämda uppfattning är att branschens nuläge beror på följande huvudfaktorer:

-    Bristande lönsamhet generellt
Oavsett om man är litet eller stort företag, installatör, grossist, tillverkare eller importör har man en lönsamhet på bara några enstaka procent. Något som hindrar företagens utveckling och möjlighet att göra sig attraktiv för ungdomar.

-    Osynlig och okänd bransch
Gemene man känner inte till det miljöengagemang vår bransch har samt vilken påverkan den kan ha på de miljömål som finns uppsatta.

-    Nytänkande – förstå kunden – ”kill your darlings”
Kyl- och värmepumpbranschen är en traditionell bransch där de flesta aktörerna ”vet” och ”känner till” kundens/operatörens önskemål och behov och agerar därefter. Det finns alltså många ”sanningar” som behöver analyseras och ifrågasättas för att branschen ska kunna utvecklas och stärkas.

Som ett led i arbetet att angripa dessa frågeställningar har föreningen bjudit in Daniel Ewerman, vd på Transformator Design att genomföra ett inspirationsseminarium med oss. Han kommer där beskriva metoder att rätt lära känna och förstå kunden, exempel på hur andra branscher och koncerner angripit och kommit till rätta med sina utmaningar samt hur vi skulle kunna gå tillväga inom vår bransch.

Plats: Stockholmsmässan, lokal K16
Tid: Klockan 15.30-17.00
Anmälan: Görs till Per Jonasson via mail per.jonasson@skvp.se senast tisdagen den 5 april. Seminariet är gratis, men föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. Endast anmälningar som bekräftats är giltiga.

Missa inte denna unika chans till kunskap, insikt och inspiration!