flaskor_1270x340

Köp från säkra köldmedieleverantörer!

2020-12-14

Köldmedier motsvarande 34 miljoner ton CO2-ekvivalenter förs årligen in illegalt till EU. Om denna illegala handel fortsätter på samma nivå kommer den att utgöra nästan 30% av F-gaserna som förs in till EU under 2021. Med en så stor andel är sannolikheten att du kommer i kontakt med illegala köldmedier, om du vänder dig utanför den etablerade marknaden, överhängande.

För att hjälpa dig säkerställa att det är legalt köldmedium du erbjuds har AREA, tillsammans med ett antal partners, tagit fram ett informationsblad för att underlätta. Informationsbladet finns nu tillgängligt på Svenska.

Du kan ladda hem informationsbladet här.