Kontakter knöts på IUC:s företagsdag

2013-04-25

Den 3 april hade kyl- och värmepumpstudenterna på IUC i Katrineholm besök av företagare för att knyta kontakter inför kommande arbetsliv. Vissa studenter passade även på att boka in en LIA-plats för kommande period. Yrkeshögskolans benämning Lärande I Arbete (LIA) är det som kylföretagen brukar kalla praktik. Det formella begreppet stryker under att perioden har ett pedagogiskt syfte.

Företagsdagen är ett gyllene tillfälle för företagare att träffa en hel klass med avgående studenter på kyl- och värmepumputbildningen. Det är ett effektivt sätt att matcha företagens behov med studenternas kompetens, ambitioner och intresseinriktningar. Förutom möjligheten att presentera företaget som en intressant arbetsgivare och informera om projekt, kan företagen förmedla vilket rekryteringsbehov de har.  Även om företaget inte har ett akut rekryteringsbehov, är det en stor fördel att etablera en god kontakt med studenterna under skoltiden inför kommande rekryteringar.

Under årets företagsdag fick studenterna se olika möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och möjlighet att ta olika ansvarsroller, vilket visade studenterna vilken bredd kyl- och värmepumpbranschen har. Den som börjar jobba med en yrkesroll, till exempel som tekniker, kan utefter fallenhet, förutsättningar och intresse välja att gå vidare till nya utmaningar på mer avancerade anläggningar, ta arbetsledaransvar eller jobba med projektledning.  Fredrik Bjurhem  och Kamilla Börjeson var på plats och representerade sin arbetsgivare Swegon. Fredrik är ett exempel på en tidigare IUC-student som efter några år som tekniker tagit en ledarroll och är idag market manager för avdelningen för kylanläggningar och värmepumpar i Norden inom Swegon. 
Studenterna träffade även representanter för TESAB-gruppen, Huurre, YIT,  Slussen.biz och KV-företagen.

Nästa år har ni som missade årets företagsdag en ny chans att träffa avgående kylklass.

Bild: Anna Edvall, student på kyl- och värmepumputbildningen pratade om framtida jobb med Fredrik Bjurhem, market manager och Kamilla Börjesson, HR-ansvarig på Swegon.