Corona1270x340

Konsekvenser av coronaviruset

2020-03-16

Två bekymmersamma situationer som påverkar vår bransch har uppstått som konsekvenser av coronaviruset.

Utförande av läckagekontroller 

Serviceföretag har i flera fall problem med utförandet av läckagekontroller. Det är kunder/operatörer som inte släpper in tekniker för annat än akuta serviceåtgärder med hänvisning till rådande Corona-situation. Det här riskerar medföra att periodiska läckagekontroller inte kan utföras inom föreskriven tid med påföljande risk att bli påförd miljösanktionsavgift (MSA). Detta är givetvis oacceptabelt.

SKVP har därför skickat en begäran till relevanta myndigheter med begäran om möjlighet att skjuta ”tidsfönstret” för läckagekontrollerna framåt i tid samt att MSA inte ska kunna ställas ut under rådande omständigheter. 

Möjlighet till omcertifiering

Ett flertal examinander (dvs personer som är i färd med att förnya sina certifikat för F-gas) har hört av sig om att de löper risken att inte hinna omcertifiera sig i tid pga svårigheter att ta sig till de examinationscenter som finns. Orsaken kan vara praktiska problem att hitta transportmedel, eller reserestriktioner hos sina arbetsgivare.

Möjligheterna till olika typer av dispens (tidsförlängning) diskuteras nu med relevanta myndigheter eftersom problemet med största sannolikhet kommer eskalera kommande dagar. Följden riskerar då bli ett stort antal personer med inaktiva certifikat som därmed inte kommer kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bryta mot lagen.

Bägge dessa frågor har alltså högsta prioritet hos föreningen och vi arbetar hårt tillsammans med de myndigheter som ansvarar för frågorna för att hitta snabba, praktiska och funktionella lösningar.

Håll er löpande uppdaterade genom att besöka föreningens hemsida www.skvp.se