gavel_2

Konkurrensverket överklagar dom om tvångsanslutning till fjärrvärme

2015-12-04

Det ska inte vara möjligt för en kommun att tvångsansluta privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet. Det menar Konkurrensverket som nu överklagar en dom som gav Växjö kommun rätt till sådan tvångsanslutning.

- Det är viktigt att vi får detta prövat i Marknadsdomstolen, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Domen kommer ses som vägledande av fler kommuner där konsumenterna, precis som i Växjö, riskerar att tvångsanslutas till fjärrvärme och därmed fråntas möjligheten att själva välja uppvärmningssätt.

Kommunen har gjort det omöjligt för köpare av kommunala villatomter att själva välja det uppvärmningssystem de anser vara bäst till sitt hus. Samtidigt har tvångsanslutningen bidragit till att slå undan benen för de som erbjuder andra, och kanske mer energi- och kostnadseffektiva, alternativ. Konkurrensverket stämde Växjö kommun och menade att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Stockholms tingsrätt gjorde en annan bedömning än Konkurrensverket, och nu överklagar Konkurrensverket domen till Marknadsdomstolen som är högsta instans.

– Domen från Stockholms tingsrätt var ett bakslag för villaägarna som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus, och för de som erbjuder alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen, säger Dan Sjöblom.

Några av de principiella frågor som Konkurrensverket vill ha prövat är vilken betydelse konsumenternas skada har vid bedömningen och om man kan ta hänsyn till konkurrensskador på andra marknader än den där kommunen är direkt verksam.

– Vi vill pröva i vilken utsträckning nuvarande lag gör det möjligt att sätta stopp för kommuner som konkurrerar med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konsumenternas, i det här fallet villaägarnas, intresse måste få stå i fokus, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföretagen tar emot beskedet om överklagandet med stor lättnad.

Vi delar självklart Konkurrensverkets uppfattning om att domen inte bara drabbar företag som erbjuder alternativa energilösningar utan främst konsumenterna som fråntas möjligheten att göra egna, kloka val. Eftersom domen riskerar att bli vägledande i fler kommuner är det av yttersta vikt att få ärendet prövat i högst instans.