klubba2

Konkurrensverket förlorade mot Växjö kommun i Stockholms tingsrätt

2015-11-19

Tvisten gäller det fjärrvärmetvång och värmepumpsförbud som Växjö kommun satt på byggnation av småhus på de tomter som kommunen säljer.  Tvisten har pågått sedan brunnsborrarnas branschorganisation Geotec 2013 anmälde Växjö kommun till Konkurrensverket (KV). KV, som yrkat att Växjö kommuns system med att sälja tomter med fjärrvärmekrav skall förbjudas i enlighet med 3 kap. 27§ i Konkurrenslagen, får alltså avslag och tvingas stå för rättegångskostnaderna på 2,9 MKr.
 

Tingsrätten menar för det första att 27§ endast gäller för den marknad där kommunens säljverksamhet pågår, vilket tingsrätten anser är begränsat till marknaden för försäljning av tomter för byggnation av småhus och att det inte är bevisat att Växjös förfarande hämmar eller snedvrider konkurrensen på den marknaden. 27§ är därmed enligt tingsrätten inte heller applicerbar på exempelvis uppvärmningsmarknaden. Man konstaterar ändock att konsekvenserna på de övriga marknaderna torde vara små med tanke på det antal sålda tomter i relation till värmepumpmarknaden generellt. Morgan Willis, teknisk expert på SKVP, kommenterar domen:

- Det är lätt att bli upprörd över Tingsrättens beslut. För oss i branschen är det uppenbart att Växjös modell, förutom att den klart sätter konkurrensen på uppvärmningsmarknaden ur spel, är orättvis mot kommunens innevånare. Det precis lika ur tiden som om kommunen skulle bestämma med vilket bolag vi ringer med, vilket bilmärke vi kör samt vart vi handlade våra kläder och vår mat. Som så ofta i domstol är det dock inte dessa frågeställningar som rätten har tagit ställning till. Tingsrätten har enbart sett till 3 kap. 27§, då det är denna som KV lutat sig på och då kommit fram till att de anser att det inte är bevisat att Växjö brutit mot denna i detta fall. Det är oklart om denna ”förlusten” beror på brister i konkurrenslagstiftningen eller om KV misslyckats i sin taktik.

Det är i dagsläget oklart huruvida KV planerar att överklaga tingsrättens dom.