NYHET_kompetenskoll_hand_dator

Kompetenskollen har reviderats

2015-02-18

Inför diplomering av tekniker har SKVP tagit fram ett prov som kan göras i diagnostiskt syfte – den så kallade Kompetenskollen. Frågorna är indelade i de olika ämnesområden diplomeringsprovet innefattar. Konstruktiva synpunkter som visat på förbättringspotential har inkommit, och branschorganisationen har hörsammat dessa. En grupp tekniker har reviderat provet genom att kritiskt granska alla frågor, stryka vissa, byta ut andra och förtydliga vissa frågor för att inte provets utformning ska stjälpa de tekniker som egentligen behärskar de olika kompetensområdena. 

När man skriver frågor, som ska svaras på skriftligen, men visa på kompetens inom ett praktiskt yrkesområde, är det extra viktigt att revision av provet görs av personer som är ute på företagen och jobbar. SKVP vill därför passa på att tacka de tekniker som tagit sig tid att engagera sig i branschens kompetensutveckling genom att kontakta oss och komma med kommentarer. Vi vill även tacka de tekniker som reviderat frågorna. 

Den som vill diplomera sig, eller har anställda som de vill diplomera beställer Komptenskollen i föreningens Webshop. Flera företag använder även Kompetenskollen som kunskapsinventering, helt oberoende av diplomeringsprojektet. Eftersom ämnesområdena är framtagna utifrån branschens nuvarande och kommande behov av utveckling är det ett bra och smidigt sätt att se vilka områden ditt företags tekniker ligger längre fram, och var de kan utveckla sig.