DEC_himmel_rgb_540x180

Kommande svensk f-gasförordning – nu ute på remiss

2015-03-19

Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till ändringar av svensk författning som en svensk f-gasförordning medför. Även en enklare konsekvensanalys återfinns i förslaget.

Då det är en hel del omkringliggande lagstiftning som måste stämmas av så att allt harmoniserar, är det ett ganska omfattande arbete som ligger bakom detta förslag.

Branschen har genom Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillsammans med en mängd olika aktörer, varit mycket aktiv i diskussionerna med Naturvårdsverket. Detta för att i ett så tidigt skede som möjligt vara med och påverka utformningen så att det blir en så stor acceptans som möjligt inom branschen. Den nuvarande svenska förordningen (SFS 2007:846) har varit väldigt svår att läsa och tolka. Dessutom har ett antal tillägg gjorts under åren fram till idag. Det förslag som nu Naturvårdsverket skickar ut på remiss, kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att lämna synpunkter på. Svarstiden går ut 11 maj 2015. Dessa synpunkter kommer att spegla de diskussioner som ovan nämnda aktörer haft uppe under sina möten. Har du synpunkter som du vill ha hjälp att framföra, hör gärna av dig till Johan Landé, johan.lande@skvp.se