Pumpen_app1020x340

Köldmedie-App från AREA

2017-11-23

AREA, den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer där SKVP är medlemmar, har tagit fram en köldmedie-App för Iphone och Android. I Appen kan man dels göra beräkningar över vilken växthuspåverkan olika köldmedier har, samt vad som gäller kring läcksökningsintervall beroende på fyllnadsmängd. Det finns också en modul för beräkning av tillåten fyllnadsmängd i enlighet med EN378 beroende på aggregatplacering och rumskategori.

Planen är att föreningen ska översätta Appen till svenska. Men, till det är gjort rekommenderar vi att ni använder den engelska versionen. Ni finner den genom att söka på ”Area F-Gas”.