Studenter1020x340

IUC startar branschskola för kylmontörer

2018-01-15

Den 12 januari lämnade Skolverket besked om vilka som får delta i myndighetens nya försöksverksamhet med branschskolor – och Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) blev en av skolorna som fick sin ansökan beviljad. 

Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Skolverkets nya satsning syftar till att ge elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Utöver branschskola inom området kylmontör beviljades IUC även branschskola inom ventilationstekniker på gymnasial nivå.

- Det är så klart jättekul att IUC, som en av endast tio skolor i landet, fått sina ansökningar beviljade, kommenterar Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. För oss innebär det ett välkommet tillskott av nya kyltekniker, som våra medlemsföretag är i stort behov av.

Att det är riksintag till branschskolan gör att elever från hela landet kan söka sig dit. Fler detaljer om hur man ansöker och vilka krav som ställs på den sökande kommer att presenteras inom kort då försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år. 

- Även om branschskolan inte kommer att mätta behovet av utbildad arbetskraft inom kyl- och värmepumpsbranschen är det ett steg i rätt riktning. Vi tycker framför allt att det är glädjande att våra politiker inser utmaningarna med att skapa utbildningstillfällen inom branscher som våra, där resurserna är relativt knappa, och sedan tillsätter medel för att komma tillrätta med detta. Det ser vi väldigt positivt på och hoppas att det kan leda till ännu fler utbildningsmöjligheter på sikt. 

När riksdagen i somras antog den nya lag som möjliggör försöksverksamheten kommenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström detta på följande sätt:

  • De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Sverige riskerar att inom en snar framtid få brist på kompetent personal i många branscher. Genom den nya försöksverksamheten stärker vi kompetensförsörjningen och säkerställer att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Det är bra för eleverna och bra för Sveriges konkurrenskraft.