Team1020x340

IUC och EUU går samman och blir INSU

2018-10-29

Installationsbranschen står inför stora utmaningar. Ny teknik, nya arbetssätt, stora byggprojekt och infra-struktursatsningar gör branschen till en starkt växande framtidsbransch. Kompetensbehovet är enormt! Nu ritas utbildningskartan om genom att Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm (IUC) och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB (EUU) går samman och bildar det nya företaget INSU. Det skriver IUC och EUU i ett pressmeddelande idag.
Press_EUU_och_IUC_blir INSU.pdf

Från och med den 1 januari 2019 kommer den nya verksam-heten samlas under namnet INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter.

Det finns många fördelar när de båda utbildningsföretagen går samman.  

– Vatten, avlopp, el, larm, ventilation, värme, kyla, data, automation och smarta-hus lösningar, allt är under samma tak i en fastighet. Då känns det naturligt att även vi som utbildnings- och utvecklingsföretag för dessa medarbetare ska finnas under ”samma tak”, säger Malin Arklöv, vd på IUC.

Jens Albrektsson, vd på EUU berättar om vikten av utveckling.

 – Utveckling för branschen har varit både EUUs och IUCs fokus under många år. Nu samlar vi 60 år av erfarenhet och kan ännu bättre ta snabba steg framåt för våra kunder och för branschen. 

EUU har främst sina uppdragsgivare inom elteknikbranschen och IUCs uppdragsgivare kommer i huvudsak från VS, ventilation och kyl- och värmepumpbranschen. Flera av de båda utbildningsföretagens kunder verkar dock idag på båda marknaderna.

INSU som ett heltäckande utbildningsföretag förenklar varda-gen för våra kunder. Men också för våra medarbetare som mer effektivt kan hjälpa våra uppdragsgivare att samla sina utbild-ningsbehov, säger Jens Albrektsson. 

Malin Arklöv fortsätter;

Vi ser också en utveckling där våra uppdragsgivares kunder efterfrågar fler kompetenser.  Att vi nu kan tillgodose kompetensbehovet inom fler yrken underlättar för alla.

Till en början kommer stort fokus läggas på att dra nytta av de bästa delarna från respektive företag. På samma sätt utvecklas också nya utbildningar och tjänster samtidigt som den breda kursportföljen behålls.

Malin och Jens summerar samgåendet med;

- Tillsammans med vår ägare Installatörsföretagen kommer vi på INSU att göra allt vi kan för att koppla kunskap till din framgång. Precis som IUC och EUU gjort tidigare!

Press_EUU_och_IUC_blir INSU.pdf

Företagsfakta om INSU

INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter kommer att förse hela installationsbranschen med utbildning och vidareutveckling. Inom installationsbranschen finns företag, industrier och organisationer som arbetar med elteknik, data/telecom, säkerhet, energidistribution, vatten/sanitet, kyl- och värmepumpteknik och ventilation. 

INSU kommer att vara en heltäckande utbildningspartner. Hos INSU kommer att finnas gymnasium, företagskur-ser, lärlingsutbildningsprogram och yrkeshögskola. Det livslånga lärandet går genom företaget som en röd tråd.

INSU kommer att erbjuda olika utbildningsformer. Kursdeltagaren väljer själv vilket som passar bäst; lärarledda kurser på en mängd orter över hela Sverige, företagsförlagda eller distansundervisning online. INSU kommer att kunna erbjuda drygt 150 kurser, allt ifrån endagarskurser till utbildningar som sträcker sig över två år. Företaget kommer att ha både anställda lärare och konsulter som kursledare. Gemensamt för alla som utbildar är den  specialistkompetens de besitter inom sina områden.

INSU kommer att ha cirka 50 anställda. INSUs utbildningscenter kommer att ligga i Katrineholm och Nyköping. 

INSU kommer att ägas av Installatörsföretagen och beräknar omsätta 85 miljoner kronor 2019.