Intensivt arbete pågår i arbetsgrupperna

2014-10-28

Som SKVP har meddelat tidigare startades ett omfattande arbete i våras med att ta fram tolkningar och vägledning kring den nya F-gasförordningen. Arbetet har så här långt varit mycket lyckosamt, där ett hårt arbete lagts ner i samtliga sex arbetsgrupper. Om allt går som planerat bör information kunna börja spridas från slutet av november. Föreningen kommer också genomföra en seminarierunda i början av december där ni kommer få en unik uppdatering av läget – missa inte det!

Höstens seminarier 2014