KVPdag2021

Inspiration och ny kunskap utlovas på KVP-dagen

2021-11-17

Imorgon är det dags för årets största och viktigaste branschsammankomst, Svenska Kyl & Värmepumpdagen, dagen som främjar kyl- och värmepumpbranschens tillväxt och utveckling genom kunskapsutbyte, nätverkande och affärer.

Datum: 18 november
När: Sändningen startar kl. 08.20
Var: Länk till sändningen hittar du här!

En fullmatad dag med mycket intressanta talare, aktuella teman och spännande diskussioner. I år utökas livesändningen för att inbegripa även ett eftermiddagsprogram. Dagen kommer att innehålla trendspaning, teknik, hållbarhet, utbildning och det senaste från innovationsklustret Varmt & Kallt.

Programmet

Kompetens & Utveckling. Hör när Nicholas Fernholm pratar om den unga generationen som branschen kommer att rekrytera ifrån. Är det en lat, naiv och bortskämd generation - eller är det en missuppfattning, en okunskap om hur den nya generationen värderar saker i arbetslivet? Så, vad är egentligen viktigt för den unga generationen och hur kan företagen möta dem på arbetsplatsen?

Teknik. Vilka nya krav och förutsättningar dyker upp med övergången till elbilar på kylaggregaten. Batterierna, hur känsliga är de för fluktuerande temperaturer vid färd och när bilen står parkerad, hur mycket värme alstras som behöver kylas bort vid höga effektuttag och vid snabbladdning. Är det direkta eller indirekta system eller en blandning? Och hur stor skillnad är det att arbeta med eldrivna kompressorer tillskillnad från remdrivna? Dessa frågeställningar kommer Mikael Grottling från Volvo Car Group att ge svar på.

Energieffektivitet & Hållbarhet. Idag kan livsmedelskylan i en butik interagera med geoenergilösningar för att både täcka värmebehov och skapa frikyla. ICA har de senaste åren genomfört flera projekt där sk integrerade lösningar med geoenergi använts och Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter, kommer till Svenska Kyl & Värmepumpdagen för att berätta om hur man tänkt, vad man lärt sig och hur ser på möjligheterna framöver.

Aktuell info och programmet hittar du på eventsidan kvpdagen.se. Prioritera gärna KVP-dagen för samtliga anställda. Morgondagens utmaningar berör alla aktiva inom branschen. Varmt välkommen att delta!