Varmtochkallt1270x340

Innovationsklustret Varmt&Kallt

2018-12-13

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tillsammans med Svenskt Geoenergicentrum beviljats en ansökan till Energimyndigheten inom Termoprogrammet. Ansökan syftar kortfattat till att få ekonomiskt stöd till att bilda ett innovationskluster för att upprätthålla och bygga vidare på den kunskap, de lärdommar och det kontaktnät som byggts upp under programserien Effsys. 

Innovationsklustret Varmt&Kallt ska underlätta möten mellan de aktörer som arbetar med det Svenska energisystemet. Det är dessa som har möjlighet att driva på och ställa om energisystemet till ett 100 % förnybart energisystem med konkurrenskraftiga energipriser och säker energiförsörjning. Genom att bidra till en ökad kunskapsspridning, och utgöra en drivbänk för nya idéer och sammarbeten mellan akademi och företag, önskar innovationsklustret underlätta denna övergång.  

Innovationsklustret Varmt&Kallt kommer i huvudsak att fokusera på teknikområdena: 

  • Kyl- och värmepumpande tekniker, där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl och frys för livsmedel ingår. 
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager. 
  • Frivärme och frikyla där t ex passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Under våren 2019 kommer klustret att bygga upp organisationen och bjuda in till kickoffmöten för att påbörja uppbyggnaden av nya sammarbeten och realiseringar av idéer som bidrar till en hållbar utveckling inom området.  

Alla som är intresserade, har projekt idéer eller förslag på aktiviteter som kan rymmas inom klusterverksamheten är hjärtligt välkomna att kontakta viktor.olen@skvp.se