ThankYou1270x340

Ingvar Larsson lämnar Svensk Dataförvaltning

2019-03-11

- Efter att ha varit branschen trogen i 30 år

Ingvar Larsson är ett bekant namn och ansikte för många kyl- och värmepumpsföretag. I trettio år har han varit branschen trogen och i Svensk Dataförvaltnings regi försett den med olika administrativa verksamhetsstöd, som t ex Servicesystem. 

Den 25 januari gjorde han officiellt sin sista arbetsdag på företaget och blev ordentligt firad och avtackad, såväl av vänner och kollegor som kunder.

- Ingvar Larsson har nog en speciell plats hos många företag efter alla dessa år, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Den personliga kontakt och känsla som han förmedlat, som funnits där sedan dag ett, har inte passerat obemärkt förbi. Samarbetet mellan Svensk Dataförvaltning och branschorganisationen har under åren utvecklats och betytt mycket för oss båda, Ingvar har en stor del i det. Företaget han lämnar står på en stabil grund och med en fantastisk resurs i den personal som nu tar över. 

Rollen som vd kommer Sören Alexandersson att axla framöver.

- Sören är också en veteran i sammanhanget, fortsätter Per. Han har funnits med länge i bilden och tillsammans med Ingvar byggt upp både företaget och de program man erbjuder våra medlemmar och andra serviceföretag. Vi ser fram emot många nya år där vi tillsammans och via Svensk Dataförvaltnings program stöttar våra medlemmar i deras vardag.

Att Ingvar överhuvudtaget kom att jobba med kyl- och värmepumpsföretag var till stor del slumpens förtjänst. Ett av branschföreningens medlemsföretag, Dahlmans Kylteknik, sökte 1989 efter ett dataprogram som kunde användas för att hålla koll på köldmediehanteringen enligt kraven i den då helt nya Köldmedieförordningen. Via kontakter gick uppdraget till den unga och flinka programmeraren Ingvar Larsson, som vid tidpunkten satsade på musiken och bandet Tapirerna. Bandet hade släppt flera skivor och turnerade en hel del, både i Sverige och utomlands, spelades i radio och syntes på tv. Programmerandet var då inte mer än en bisyssla, men den kom ganska snart kom att bli huvudsysslan.

- Vi kände inom bandet att gnistan, energin, höll på att ta slut och passade ganska bra att börja programmera på heltid istället, berättar Ingvar. 

Det blev starten på en långvarig relation med kyl- och värmepumpsbranschen. Musiken har han dock aldrig lämnat helt utan den har funnits där bredvid hela tiden som ett stort intresse. Och nu, 30 år senare, är det ett välmående Svensk Dataförvaltning som han lämnar. Antalet anställda är tio och man har många tusen användare av företagets olika tjänster och program.

- Från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill vi rikta ett varmt tack till Ingvar för alla dessa år och önska honom all lycka inför framtiden. Vi vet också att företaget lämnas i goda händer hos Sören tillsammans med övriga delägare och personal, säger Per Jonasson. 

Mer om Ingvar och hans tid hos Svensk Dataförvaltning kan du läsa i nr 2 av Kyla & Värme.