Globalteam1020x340

IEA’s värmepumpkonferens samlade rekorddeltagande

2017-05-30

Inom International Energy Agency (IEA) bedrivs ett antal forskningsprogram, så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP). Ett av dessa TCP är inriktat mot den värmepumpande tekniken, alltså kyla och värmepumpar. Förutom att främja och koordinera kvalificerad forskning arrangerar man vart tredje år en internationell konferens. I år var Rotterdam i Nederländerna värd för konferensen som genomfördes mellan den 15 till 18 maj.

Temat för konferensen var ”Rethink Energy, Act Now!” vilket syftade på att tiden börjar bli knapp om vi ska lyckas med den omställning som krävs för att klara uppsatta miljömål. 

Konferensen, som alltså pågick under fyra dagar, inleddes på måndagen med en dag fylld av workshops där några av teman som behandlades var:

-    Värmepumpar för nollenergihus
-    Industriella värmepumpar
-    Bergvärmepumpar och termiska energilager.

Tisdag till torsdag genomfördes sedan ett mycket omfattande seminarieprogram i fyra parallella spår. Totalt gavs närmare 170 presentationer. Nytt rekord. Nytt rekord var det även vad gäller antalet anmälda deltagare, ca. 530 personer.

”Medaljregn” över Sverige och KTH

Vid den här typen av konferenser vill man gärna uppmärksamma och förära personer inom branschen som gjort betydande insatser. Glädjande för oss svenskar gick två utmärkelser till Sverige.
Dels blev professor Per Lundqvist vid KTH tilldelad utmärkelsen ”Ritter von Rittinger Award”. En utmärkelse som tilldelas personer som på ett extraordinärt sätt utfört eller bidragit till den värmepumpande teknikens utveckling. Enda svensk som tidigare fått denna utmärkelse är professor Eric Granryd, även han från KTH.

Den andra utmärkelsen ”Best Student Award” gick till Monika Ignatowicz, KTH för sin forskning kring köldbärare och dess egenskaper.

Nästa konferens kommer att hållas i maj 2020, den gången med Sydkorea som värd.


På bilden syns Hatef Madani (som i Per Lundqvists frånvaro mottog ”R. von Rittinger Award) samt Monika Ignatowicz