korea_1600x340

IEA Heat Pump Conference 2020

2021-04-14

Köp biljetter senast 16 april på https://www.hpc2020.org/

Värmepumpar är en pålitlig och bekräftat väl fungerande nyckelteknik för att åstadkomma energibesparingar och reducering av utsläpp av växthusgaser för många olika applikationer. Med temat ”Heat Pumps – Mission for the Green World” kommer konferensen att adressera de globala klimatförändringarna och diskutera nödvändiga åtgärder.

13th IEA Heat Pump Conference kommer att äga rum den 26-29 april, 2021 och erbjuder deltagare från hela världen mycket möjligheter att delta online tillsammans med de som deltar på plats på KAL Hotel Jeju i Korea. Online-plattformen erbjuder deltagare att ta del av presentationer ”on-demand” när det passar under en förlängd tidsperiod, från den 18 april till den 1 maj, alltså både före och efter den officiella konferensperioden. Det kommer även att finnas möjligheter att ställa frågor till de som presenterar.

Med temat ”Heat Pumps – Mission for the Green World” kommer konferensen att adressera de globala klimatförändringarna och diskutera nödvändiga åtgärder. Den kommer även att vara ett forum för att diskutera de senaste teknikutvecklingarna samt utbyta erfarenheter när det gäller utveckling av marknader, policy och regelverk och standarder kopplat till värmepumpande tekniker. Konferensen arrangeras av IEAs (det internationella energiorganets) samarbetsprogram för värmepumpande tekniker – ”Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP) by IEA”

Konferensprogrammet omfattar bland annat sex inbjudna talare från tre olika kontinenter som kommer att ge sin vision för utvecklingen för värmepumpande teknik under konferensens öppnings-session den 27 april. De tre första talarna kommer att prata om marknads och policyutveckling och de tre efterföljande kommer att ge summeringar av teknikutvecklingen inom området.

• Mechthild Worsdorfer, IEA Director of Sustainability, Technology and Outlooks
• Martin Forsén, President of EHPA
• Min Soo Kim, President of SAREK (Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea)
• Saikee Oh, Vice President of LG Electronics, Korea
• Xudong Wang, Vice President of AHRI, USA
• Noboru Kagawa, Professor of National Defense Academy, Japan

Efter öppningssessionen kommer konferensen att fortsätta under tre dagar med presentationer I tre parallella spår. Över 200 granskade artiklar kommer att presenteras under konferensen och deltagare får tillgång till dessa efter konferensen. Dagen före den officiella öppnings-sessionen, den 26 april, kommer HPT TCP att anordna workshops. På vissa av dem kommer resultat från olika samarbetsprojekt redovisas och på vissa av dem kommer nya samarbetsprojekt att diskuteras. På hpc2020.org kan du läsa mer om konferensen, ta del av programmet samt se olika alternativ för deltagande och hur mycket respektive alternativ kostar.