Area1020x340

Höstmöte i AREA

2016-10-19

Bild. Styrelsen i AREA består av (från vänster till höger): Marco Buoni (IT), Wolfgang Zaremski (DE), Per Jonasson, Coen van de Sande (NL), Graeme Fox (UK) samt Stig Rath (NO).

I anslutning till kyl- och värmepumpmässan Chillventa höll AREA under fredagen och lördagen 14–15 oktober sin Generalförsamling i Nürnberg, Tyskland. Som vanligt var det bra anslutning från medlemmarna med bara något enstaka bortfall.

Arbetsplan för kommande år

AREA har som rutin att under sitt höstmöte diskutera kring, och besluta om kommande års arbetsplan. Så skedde även denna gång. Under 2017 kommer AREA att jobba kring följande sex fokusområden:
1.    Den nya F-gasförordningen
Det här är ett område som kommer följa branschen under flera år framåt. Det är därför viktigt att föreningen hela tiden ser till att man inte bara håller sig uppdaterad utan även arbetar proaktivt med de frågor som kan komma att påverka vår bransch.

2.    Log GWP köldmedier
Som en konsekvens av den nya F-gasförordningen kommer ett ökat fokus på köldmedier med låg växthuspåverkan. Föreningen har under flera år framgångsrikt arbetat med både utbildnings, information samt lobby-arbete kring ämnet. Något som självklart kommer fortgå även under 2017.

3.    Standarder
den europeiska kyl-standarden EN378 är under revision. AREA har via sina medlemmar flera representanter i den grupp som arbetar med detta. Eftersom EN378 har mycket stor påverkan på vår bransch är det viktigt att detta arbete bevakas.
Även andra standarder såsom PED, m.m. finns under bevakning.

4.    Kompetens
Just kompetensfrågor har under en längre tid haft stort fokus för AREA. Man har bland annat tagit fram ett flertal skrifter kring erforderliga kunskapskrav vid hanterandet av brännbara köldmedier, digitala utbildningsplattformar m.m.
För 2017 kommer framförallt uppdateringen av kompetensstandarden EN13313 som kommer behandlas.

5.    Energieffektivitet och teknisk utveckling
Under detta område täcks alla de förordningar som har med energieffektivitet och energibesparing in såsom EPBD, RES, Ecodesign, Ecolabel, etc.

6.    Europeiskt och internationellt samarbete
AREA tillsatte en speciell post i sin styrelse nyligen i form av en Vice President International Affairs satt att driva det internationella samarbetet.
För närvarande pågår samarbeten med Förenta Nationernas miljöprogram UNEP, den europeiska kylkomponentorganisationen ASERCOM samt amerikanska tillverkarorganisationen AHRI.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den 23 medlemmar från 20 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 12.000 företag med 150.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.