area

Höstmöte i AREA

2014-10-27

I anslutning till kyl- och värmepumpmässan Chillventa i Nürnberg höll AREA, den europeiska branschorganisationen för kyl- och värmepumpinstallatörer sitt höstmöte.

Dominerande frågor under mötet var givetvis den nya F-gasförordningen där AREA i samband med mässan släppte en sammanställning, eller Guideline över det mest väsentliga innehållet i förordningen. Materialet finns att ladda ner från AREAs hemsida via länken http://www.area-eur.be/news/area-guide-new-f-gas-regulation

Övriga områden som behandlades var bland annat Ecodesign direktiven samt utbildning och rekryteringsfrågor främst kopplade till HFO- och naturliga köldmedier.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den ett 20-tal medlemmar från 17 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 9.000 företag med 125.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.