Höstmöte i AREA

2013-10-25

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den ett 20-tal medlemmar från 18 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 9.000 företag med 125.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.

Syftet med AREA är att tillvarata medlemsföreningarnas intressen på Europanivå genom bevakning och bearbetning av myndigheter och institutioner. Det gör man genom att ha täta kontakter med EU parlamentet, EU kommissionen samt andra Europeiska intresseföreningar såsom EPEE, EHPA, Eurovent, IIR m.fl. AREA är även remissinstans kring frågor såsom F-gasdirektiv och annat.

AREA är också ett utmärkt forum att utbyta erfarenheter mellan de olika länderna, allt från konjunkturläge, utbildning och rekrytering till tekniska frågor. Något som vi haft stor glädje av bland våra nordiska medlemmar.

AREA håller vad man kallar generalförsamling två gånger om året, en på våren och en på hösten. Just höstmötet hölls i Bryssel under första helgen av oktober. Förutom ”vanlig formalia” som val av styrelse, genomgång av budget och resultat diskuteras ett antal aktuella frågor under dessa möten. Några i lättsam ton, andra mer intensivt.

De frågor som ligger högst på agendan för närvarande är inte helt oväntat:

F-gasförordningen
Arbetet i kommission och parlament är mycket intensivt så för AREA’s del är det mycket viktigt att vara närvarande för att kunna påverka besluten i vår riktning. Så här långt har det lobby-arbete som AREA bedrivit varit mycket lyckosamt, där flera av de skrivningar som finns med under pågående slutförhandlingar mer eller mindre ordagrant kommer från våra förslag.

PED-direktivet
Några länder i Europa har mycket stora problem med hur myndigheter och tredjepartskontrollanter tolkar föreskrifterna. Något som gjort att AREA tagit upp ämnet för att kunna stötta dessa medlemsföreningar. Framförallt är det i Frankrike och Nederländerna som man har dessa problem.

Låg-GWP köldmedier
Den här arbetsgruppen bevakar det som händer kring naturliga och syntetiska köldmedier med lågt GWP-värde vad det gäller utbildningsbehov, säkerhetsfrågor och användningsområden. Arbetet inom den här gruppen kommer bli allt mer viktigt när F-gasförordningen slutligen fastläggs.

Fjärrenergi (framförallt fjärrkyla)
Syftet med den här gruppen är att ta fram information kring fjärrkyla samt hjälpa medlemsföreningarna med tekniska och ekonomiska argument så de ska stå starkare rustade när de möter stora energibolag eller industriföretag som försöker införa fjärrkylasystem. En enkel vägledning är i stort sett klar för distribution. Den kommer då att vara på Engelska, men givetvis kan vi översätta den om det visar sig att det finns intresse för det.

Vill du läsa mer om AREA kan du gå in på deras hemsida www.area-eur.be. Där finner du bland annat ett antal debattinlägg, eller ”position papers” som det heter på engelska. Läs och begrunda.