hemsidan

Högtryck i värmepumpsförsäljningen

2023-06-14

Värmepumpsförsäljningen för andra kvartalet 2023 har gått väldigt bra. Luft-vatten värmepumpar har ökat med 52%. Bergvärmepumpar visar en ökning med 26%. Frånluftsvärmepumpar ökade med 114%. För frånluftsvärmepumpar döljer sig förändringar i beräkningsunderlaget vilket leder till en visad tillväxt som är högre än den verkliga tillväxten.

Varför har det då gått så bra?
En del av den stora uppgången i försäljning kan bero på att tillverkarna nu har kunnat leverera ut de värmepumpar som har varit försenade på grund av tidigare komponentbrister.

En annan faktor i ökningen är den gångna vinterns höga och volatila elpriser. Det är många villaägare som beslutat att nyinvestera i en värmepump eller byta ut en befintlig värmepump för att kunna minska, eller få bättre kontroll på, sina framtida energikostnader

- EU pekar på att värmepumpar är en viktig del av lösningen för klimatomställningen. Med det i tanke är det tillfredsställande att se att Sverige bidrar med en fortsatt stark tillväxt på värmepumpmarknaden både för privatpersoner och för fastighetsägare säger Anders Mårtensson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Nytt från Boverket
Boverket har aviserat om ett nytt bidrag. Från den 3 juli i år kan de som värmer sitt småhus med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

”Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme”

Det ska bli spännande att se hur många husägare som utnyttjar den möjligheten.

- För att öka takten i klimatomställningen är det bra att fler och fler fastighetsägare väljer att installera värmepumpar för att på så sätt kunna ta till vara gratisenergi från luft och mark säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen (Antal) Q2 – 2023 jämfört med samma period föregående år:

 

Villa

Fastighet

Villa + Fastighet

Luft – vattenvärmepumpar

+50%

+70%

+52%

Frånluftsvärmepumpar

+114%

n/a

+114%

Vätska-vattenvärmepumpar
(bergvärmepumpar)

+26%

+26%

+26%

Totalt

+60%

+42%

+59%

 

 

Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket