GrafMänniska1270x340

Högt tryck på värmepumpar trots Coronakrisen

2020-07-15

Trots Coronapandemin har försäljningen av värmepumpar ökat med 3 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är framförallt luft-vattenvärmepumpar som gått framåt.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,9 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 9 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,8 miljarder, det är en ökning med 13 procent jämfört med 2019.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 22 procent jämfört med samma period förra året. Även försäljningen av frånluftvärmepumpar har ökat, + 8 procent. Däremot har försäljningen av bergvärmepumpar minskat under andra kvartalet, - 9 procent.

   - Under april och maj kunde vi se en minskning i antalet sålda värmepumpar, men försäljningen under juni har tagit igen det med råge, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Branschen har inte påverkats av Coronasituationen i den utsträckning som vi befarade.

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar ser vi en fortsatt kraftig ökning. Under första kvartalet var ökningen 32 procent, medan andra kvartalet visar en försäljningsökning på 20 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q2 Ackumulerat
Totalt     3 %  6 %
Luft-vattenvärmepumpar 22 % 29 %
Frånluftsvärmepumpar     8 % 7 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -9 % -4 %

 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt   2 %/4 % 20 %/26 %
Luft-vattenvärmepumpar 21%/27%  
Frånluftsvärmepumpar   8 %/ 7%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -11 %/-7 %  

 

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se