Students1270x340

Historisk dag när nya kyl- och värmepumpstekniker examinerades

2019-02-25

Den 15 februari var en historisk dag när de sista eleverna från Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) tog sin kyl- och värmepumpsexamen. 

- Det innebär inte att utbildningen här upphör, däremot kommer utbildningarna att drivas i Insus regi, förklarar Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som är en av stiftarna till Installatörernas Utbildningscentrum. Men visst känns det ändå som en historisk dag med tanke på hur länge utbildningarna bedrivits i IUC:s namn. För många står ”IUC” för en slags kvalitetsmärkning, vilket man kan märka t ex i rekryteringsannonser där företag söker personer med utbildning på ”IUC-nivå eller motsvarande”. 

Eleverna som examinerades denna fredag har genomgått Yrkeshögskoleutbildningen Kyl- och Värmepumpstekniker och för dem väntar nu ett spännande yrkesliv runt hörnet.

- I princip alla har redan klart med sina anställningar och den eller de som inte har skrivit på anställningskontrakten ännu kommer kunna göra det inom kort. De här eleverna är efterlängtade i en bransch som har ett stort underskott på kyl- och värmepumpstekniker. Jag vill rikta ett stort grattis till studenterna som gjort fina studieresultat, men även till företagen som nu får riktigt duktiga tekniker till sig. Både som företrädare för branschorganisationen och för ledningsgruppen till denna utbildning känns det riktigt bra. 

Insu är en sammanslagning av Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU). Verksamheterna samlades under namnet Insu från och med den 1 januari 2019. Insu kommer att behålla både IUC:s och EUU:S utbildningsplatser, i Katrineholm respektive Nyköping, med målet att ännu starkare kunna möta installationsbranschens behov av kompetensförsörjning.